FACEBOOK 

   

REİKİ.GEN.TR

İNSTAGRAM 

5. Byosen:

Tarama Tekniği

Japonca 'h/o', 'hasta/sağlıklı olmayan' demektir, 'sen' ise, 'çizgi'.
Ellerinizi gassho pozisyonunda göğsünüzde birleştirin. Enerjinin sizin kanalınızla bedenin şifa gereken yerine ulaşması için niyet edin. Eğer elleriniz bedenin belirli bir noktasına çekilirse, onları izleyin. Yoksa en çok hangi elinizi kullanırsanız onu hastanın taç şakrası üzerinde tutup uyumlanın. Hala yönlendirilmiyorsanız, bedenin ön ve arkasında yukarıdan aşağıya tarama yapın.
Ellerinizde hafif bir gıdıklanma hissedeceksiniz. Bu ısı, çekim, basınç veya sadece öylesine bir duygu şeklinde oluşabilir. Bedenin şifa gereken yerini görebilir veya duyabilirsiniz. Aklınızı kaçırdığınızı sanmayın! Görsel duyarlılığı olan görecek, işitsel duyarlılığı olan işitecektir. Sadece farkında olmaya çalışın.
Bedenin kendini belli eden noktasında bir rahatsızlık hissedeceksiniz. Bu, ellerinizde veya kollarınızda olabilir. Bu hoş olmayan duygu karşısında ellerinizi çekmeyip orada kaim. Elinizdeki veya kolunuzdaki huzursuzluk geçinceye kadar bekleyin, sonra, bir sonraki pozisyon için yönlenirsiniz.
Bayan Koyama'ya göre, bu hoşnutsuzluk, pozitif Reiki enerjisi, bedenin negatif yüklü kısmına yönlendiği zaman oluşmaktadır. Bu duyarlılığa hibiki denmektedir. Reiki göndermeye devam ederseniz, hoş olmayan bu his parmak uçlarınızdan çıkıp gidecektir. Hasta bölgeye doğrudan ellerini dokundurmanız uygun olmaz, ellerinizi o noktanın üzerinde tutun.
Seminerlerimden birinde birisi, eğitim yaparak, Byosen tekniği ile, HlV-pozitif bir hastayı, kürek kemiğinin altında göğsün sol üst kısmında hissetmenin mümkün olduğunu anlattı. Benim HlV-pozitif hastalarla bir deneyimim olmadı, ancak bilgi yararlı olabilir diye aktarıyorum.