FACEBOOK 

   

REİKİ.GEN.TR

İNSTAGRAM 

1. İnisiyasyon SHODEN ( kapıdan giriş )

Reiki Nedir ?


‘’ Benim sistemim;Şifanın çok ötesinde kişisel mükemmellik olan Dhammapada GERÇEĞİN YOLU dur.’’
Mikao Usui  


Geçmiş medeniyetlerden günümüze, tüm canlı varlıklardan geçen ve sağlıkla yakından ilişkili görünmez bir enerjinin varlığı çeşitli kültürlerin ilgi alanına girmiştir. Son zamanlarda bu ‘’ Hayat Enerjisi ‘’ nin varlığı bilimsel deneylerle kanıtlanmakla beraber, birçok tıp doktoru da, bu enerjinin bağışıklık sisteminin çalışması ve tedavinin tüm aşamalarındaki önemini vurgulamaktadır.
Bu ‘’ Hayat Enerjisi ‘’ insan sağlığının ve hayat kalitesinin gelişmesinde sonsuz bir kaynak görevi görmektedir.
Öğrenilmesi son derece kolay olmakla beraber, Reiki ‘ yi kullanma yeteneği geleneksel metodlarla elde edilemeyip, ancak bir Reiki üstadının öğrencisine bu yeteneği transferi şeklinde olmaktadır. Bu enerjinin kullanılması bireysel zekaya ya da ruhsal tekamül seviyesine bağlı olmadığından, her yaştan ve geçmişten milyonlarca insana transfer edilmiştir.
İyileştirilme  sırasında sanki içinizden geçen ve sizi saran olağanüstü bir durum hissedersiniz. Reiki kişinin sadece fiziksel bedenini iyileştirmekle kalmaz, aynı zamanda duygularına, zihnine ve ruhuna da etki ederek, rahatlama, barış, güvenlik ve iyi hissetme gibi birçok olumlu duygunun da hissedilmesine yardımcı olur. Bu olağanüstü sonuçların birçoğu kayıtlara da geçmiştir. Reiki, herkesin kullanabileceği, basit, doğal ve güvenli bir ruhsal iyileşme ve kişisel gelişim metodudur.
Rei – Ruhani Bilgelik;
Reiki ‘ yi Batı ‘ ya tanıtan Mrs.Hawayo Takata, Rei ‘ nin ‘’ Evrensel ‘’ anlamına geldiğini söylemiş ve bir çoklarınca kabul görmüştür. Bununla beraber, Mrs. Takata bu yorumun son derece genel olduğunu da belirtmiştir. Kanji ideogramları her seviyede farklı bir anlam taşımaktadır. Bunlar gündelikten son derece ezoterik ( belli kesimlerin anlayabileceği ) kullanımlara kadar değişmektedir. Dolayısıyla Rei, her yerde sunulduğu gibi, ‘’ Evrensel ‘’ olarak yorumlansa da, bu seviyede Reiki anlayışı için yeterli olmamaktadır.
Japon Kanji karakteri olan Rei ‘ nin ezoterik anlamına yönelik araştırmalar, bu ideogramın daha derin bir anlamı olduğunu göstermektedir. Bu araştırmalar Rei ‘ nin ‘’Olağanüstü Bilgi ‘’ ya da ‘’ Ruhani Farkındalık ‘’ anlamını ortaya çıkartmaktadır. Bu bize Tanrı ‘ dan ya da Yüksek Benliğimizden gelen bir bilgidir. Bu Tanrısal Farkındalık ‘ tır. Bu tüm bireyleri tamamiyle anlar, tüm problemleri ve zorlukların nedenini ve onları iyileştirmek için gerekli olanı bilir.
Ki – Hayat Enerjisi;
Ki, Çince deki ‘’ Chi ‘’ ya da Sanskritce ‘ deki ‘’ Prana ‘’ ile aynı anlama gelmektedir. Aynı zamanda odik kuvvet, orgon ya da biyoplazma anlamlarını da taşımaktadır. Ki ‘ ye farklı kültürlerde bunların dışında değişik birçok anlam da yüklenmiştir.
Ki, hayat enerjisidir. Aynı zamanda yaşamsal ya da evrensel hayat enerjisi olarak ta tanımlanmaktadır. Bu tüm canlılara hayat veren, fiziksel olmayan bir enerjidir. Bir şey canlı olduğu sürece, onun etrafını ve içini saran bu enerji ile birliktedir; ölümle birlikte bu enerji de bedenden ayrılır. Eğer hayat enerjiniz zayıfsa, ya da akışında engellemeler varsa, hastalıklara daha duyarlı hale gelirsiniz. Enerji yüksek ve rahatlıkla akabiliyorsa, hastalanma olasılığınız da azalmaktadır. Bu enerji sadece fiziki bedene değil, aynı zamanda duygular ve ruhsal hayata da etki etmektedir.
Çinliler ‘’ Chi ‘’ olarak adlandırdıkları hayat enerjisine büyük önem vermişlerdir. Bunun üzerinde binlerce yıl çalışmış ve Chi ‘ nin birçok farklı türünü keşfetmişlerdir. ‘’ Yellow Emporor ‘ s Classic of Internal Medicine ‘’ da 32 farklı çeşit Ki ya da Chi sıralanmıştır.
Ki, savaşçıların fiziği eğitimlerinde ve zihinsel gelişimlerinde kullanılmıştır. Meditatif nefes alma egzersizlerinde ‘’ Pranayama ‘’ olarak adlandırılmış ve Şaman ‘ lar tarafından psişik farkındalık ve iyileştirme amaçlı olarak da kullanılmıştır. Ki, tüm şifacılar tarafından kullanılan, fiziksel olmayan bir enerjidir. Ki, etrafımızda vardır ve zihin tarafından yoğunlaştırılıp yönlendirilebilir.
Reiki, Ruhani Kılavuzların Yönlerdiği Hayat Enerjisi;
Pratik olarak Reiki ‘ yi Tanrısal Farkındalık ( Rei ) tarafından yönlendirilen hayat enerjisi ( Ki ) olarak adlandırabiliriz. Bu Reiki için anlamlı bir yorum olmaktadır. Bu aynı zamanda Reiki ‘ yi kullanan kişilerin tecrübelerini de yansıtmaktadır ki, gerçekten Reiki onu oluşturan bilgi ile kendi kendini yönlendirmektedir.
Reiki Bir Din midir?
Reiki ruhani olmakla birlikte, bir din değildir.Dogmatik değildir ve Reiki ‘ yi öğrenip kullanabilmek için belli bir inanca sahip olmaya da gerek yoktur. Hatta Reiki inanca bağlı olmadığından, O ‘ na inansanız da inanmasanız da çalışacaktır. Bunun yanında bir çok kimse kendi dinlerini, entelektüel bir yaklaşımın ötesinde, Reiki sayesinde daha iyi hssetmişlerdir.
Reiki bir din olmamakla birlikte, bir zihin – beden – ruh birlikteliğinden söz eder. Açıklama: http://www.spiritualizm.com/birbilgi/resimler/reiki/reiki-resimleri-6.jpg

Beş Reiki Prensibi

İçimdeki ve dışımdaki enerjinin çalışmasını özümsedikçe, Reiki prensipleri ile yaşadığımız zaman onların aslında bütün ihtiyacımız olan etik rehberler olduklarını çok daha iyi anlıyorum. Farklılıkları yaratan onları söylemek değil, rehber ışığımız olmalarını sağlamaktır. Onları, aşağıdaki Japonca kelimelerle yüreklerimizde hissederek söylememiz gerekir.

Seminerlerimizde, Reiki prensiplerinin orijinal Japonca telaffuzlarını yüzlerce katılımcıya öğretiyoruz. Bir çoğu gerçekten, Japon dilindeki bu bilgileri tercih ediyor. Düzgün telaffuz ile öğrenmek isteyenler, Internet aracılığı, William Rand'in veya bizim sitemizde eşim Chetna'yı dinleyebilirler.

İşte prensipler ve telaffuzları:

Kyo Dake Wa (kyo dake va) — Bugün için
Okolu-na (ikaru-na) — Sinirlenme
Shinpai suna (şinpai suna) — Endişelenme
Kansha shite (kanşa şite) — Şükret
Go wo hage me (Go vo hage me) — Çok çalış
Hito ni shinsetsu ni (hito ni şinsetsu ni) — başkalarına karşı iyi davran

Açıklama: http://www.spiritualizm.com/cizruz2.jpg

Açıklama: http://www.spiritualizm.com/birbilgi/resimler/reiki/Dr.%20UsuiReiki-Ryoho-Hikkei.jpgDr. Usui Reiki Ryoho Hikkei

Dr. Usui ve halefleri, bu kitabı bütün Japon Reiki öğrencilerine verdiler. Daha sonra Dr. Mikao Usui'nin orijinal Reiki El Kitabı adı altında, Frank Arjava Petter tarafından tercüme edilerek basıldı.

Açıklama: http://www.spiritualizm.com/birbilgi/resimler/reiki/Meiji-imparatoru.jpg Meiji İmparatoru'nun Şiirleri

Meiji İmparatorunun şiirleri, beş Reiki prensibine benzer. Etik sağlamak amacıyla dünyaya yol göstermektedir. Bu tür ruhsal şiirler, bizleri küçük egolarımızın ve kişilik sınırlarımızın ötesindeki transandantal değerlere taşıyacaktır.

Açıklama: http://www.spiritualizm.com/cizruz2.jpg

Gassho, Reiji-Ho ve Chiryo

Bayan Koyama'ya göre, Dr. Usui, Reiki sisteminin beş Reiki prensibine dayandığını söylemştir. Bunların Reiki'nin üç ayağı olduğunu varsayabiliriz: Gassho, Reiji-Ho ve Chiryo. Bu birimler olmadan Reiki'nin kanatları olamaz. Geçen birkaç yıldır, bizde ve öğrencilerimiz üzerinde farklılıklar oluştu. Gassho meditasyonunun, Reiji-Ho'nun ve Chiryo'nun bu farklılaşmada büyük rolü olduğundan eminiz. Bunları uygulayan herhangi biri de aynı şe­yi düşünecektir.

Açıklama: http://www.spiritualizm.com/cizruz2.jpg

Reiki Ryoho'nun Beş Amacı

Kimiko Koyama'ya göre, Reiki Ryoho'nun beş amacı şöyledir:

Açıklama: http://www.spiritualizm.com/birbilgi/resimler/reiki/reiki-ryoho0001.jpg

Beden Tanrının tapmağıdır. Bunu bilerek bedenimizi korumamız ve onun içinde ibadet etmemiz gerekir. Sonuç olarak aydınlanma sürecimiz, ancak sağlıklı bir bedende oluşabilir. Bedenimizi Reiki, meditasyon, düzgün bir diyet ve neşe ile güçlendirebiliriz.

Açıklama: http://www.spiritualizm.com/birbilgi/resimler/reiki/reiki-ryoho0002.jpg

Güzellik ve sevgi el ele gider. Eğer güzelliği, canlı cansız her varlıkta görebilirseniz, barış ve huzur içinde yaşarsınız.

Açıklama: http://www.spiritualizm.com/birbilgi/resimler/reiki/reiki-ryoho0003.jpg

Kalbin ve akim birlikteliği olan Kokoro'dan daha önce de bahsedilmişti. Kalbin ve akim birlikteliğini sağlayabilmenin yolu kendimiz/ asıl olmaktır. (Ustam Osho tarafından bana verilmiş olan ruhsal adım Arjava'nın anlamı 'Asıl olan'dır.)

Açıklama: http://www.spiritualizm.com/birbilgi/resimler/reiki/reiki-ryoho0003%20-%20Kopya%20(2).jpg

Beceri ve güç birlikte gider. Becerimizi takip edersek, sonuç kimsenin karşı koyamayacğı bir güç olur. Kendi becerilerimizden korkmayalım!

Açıklama: http://www.spiritualizm.com/birbilgi/resimler/reiki/reiki-ryoho0003%20-%20Kopya.jpg

Görevimiz kendi üzerimizde çalışmaktır. Ne yaparsak en iyisini yapmalıyız. Kendimize ve başkalarına verebileceklerimizden geri kalmayalım!

Mikao Usui, barış ve uyumu  temel alan ahlaki ilkelere inanmanın tüm kültürlerde evrensel bir nitelik olduğunu vurgulamaktadır.
Reiki İlkeleri – Reiki ‘ nin Ahlaki Prensipleri;
Reiki ‘ nin gelişiminden yıllar sonra, Dr. Usui bir meditasyon esnasında, Reiki uygulamalarına bazı ilkeler eklemeyi uygun gördü. Bu prensipler o dönemde Dr. Usui ‘ nin bağlı bulunduğu Meiji Japon İmparatoru ‘ nun ilkelerinden beşini içermekteydi. Bu ilkeler Usui Reiki ‘ ye ruhsal bir denge eklemek için geliştirildi. Burada amaç insanların, Reiki ‘ nin esas noktasının tekamüle bilinçli olarak karar verilerek ruhun iyileştirilebileceğini anlamalarını sağlamaktı. Reiki ‘ de kalıcı sonuçlar alabilmek için, enerjinin aktarıldığı şahıs iyileşebilmesinin sorumluluğunu üzerine almalı ve aktif olmalıdır. Bu nedenle, Usui Reiki sistemi, Reiki enerjisinin sadece kullanılması demek değildir. Tam bir sistem olabilmesi için tekamüle kendini adamayı ve aktiviteyi de içermelidir. Bu idealler saygıdeğer bir yaşam sürmenin rehberidirler.

Açıklama: http://www.spiritualizm.com/birbilgi/resimler/reiki/reiki-goruntu-1.jpgDoğal Şifanın Usui Sisteminin Mistik Kavramı ve Hayat Prensipleri

Bana göre, Mikao Usui'nin hayat prensiplerini anlatmak, Reiki yolu-Reiki Do'nun mistik kavramını anlatmak anlamına geliyor. Aktif kavramdan daha az aşina olduğumuz sembolleri, mantraları, el pozisyonları, şakra çalışmaları, mantal şifası, aura düzenlemesi, uzaktan şifası ve bir çoğu ile bu sessiz dünya, sadece kutsal benliğin berrak aynasından bakmayı içtenlikle isteyenlere açılır. Bu meditasyonun kutsal gücü, niyet, bağlılık, sezgi ve anlayıştır. Sonuç olarak Reiki, eski Asya yin-yang felsefesine göre, şifa metotlarının yang tarafını tamamlarken, evrensel yaşam enerjisinin yin açısından uygulanmasını sağlar.

Reiki ve Mikao Usui'nin mirası ile ilgilendiğim ilk yıllarda, hayat prensiplerinin sürekli farklı şekilleri ile karşılaşınca çok şaşırıyordum. Birçok Reiki ustası farklı görüşleri hayli katı bir şekilde savunuyor, temin edilen kitaplar da pek net bir bilgi veremiyorlardı. Her kaynak aslına uygun ve gelenekseldi. Hepsi Mi­kao Usui'nin ruhunu yansıttığı halde, o zamanlar bu konunun bilgilerine özgürce ulaşma olanağı yoktu. Reiki hayat prensiplerinin hep modernize edilmiş şekilleri görünüyordu. Hepsinin iyi niyet üzerine kurulmuş ve yardımcı olmaya çalışan çalışmalar olduğuna eminiz, ama modernize edilmiş versiyonlar Mikao Usui'nin yolunu keşfetme konusunda hiçbir şey öğretmiyordu.

Bu, sadece orijinal prensipler yoluyla mümkün olabilirdi. Diğer Reiki dostları ile bağlantı kurarken, ezoterik kitaplar okudum, çeşitli ustalarla görüştüm. Bu arada, herkesin bu hayat prensiplerinden çok etkilendiklerini gittikçe daha iyi gözlemler olmuştum. Benim gibi birçok kişi, bu kısa beş cümleyi kullanıyordu, ama orijinal materyale sahip değillerdi. 1990'ların başında karşılaştığım bir Reiki ustası, bu problem için çok basit bir çözüm sundu: "Daima kendini bu hayat prensiplerine yönlendir ve çok fazla düşünme!". Bu çok kolay görünse de, kendim de dahil olmak üzere sanmıyorum ki, kimse bu hayat prensiplerini kolaylıkla gerçekleştirebilsin. İşte bu noktada işler iyice çatallaşıyordu.

Sonunda Mikao Usui'nin orijinal hayat prensipleri ve Reiki metodunun kurucusu olarak yazmış olduğu öğretilere, Frank Arjava Petter sayesinde ulaştıktan sonra durum değişti.

Arjava ve Chetna, zaten uzun süredir büyük bir şevkle Reiki'nin tarihini araştırıyorlardı. Mikao Usui'nin mezarını ve onun tarafından ve hakkında başkaları tarafından yazılmış olan birçok belge bulmuşlardı. Tokyo'daki bir budist mezarlığında Mikao Usui'nin mezarı başında dikili olan anıt taşın üzerinde beş prensip yazılıydı.

Şimdi orijinal Japonca hali ve tercümeleri ile beş prensip, Arjava'nm kitaplarında yer alıyor. İşte beş Reiki prensibi:

Bugün için öfkelenme.

Bugün için endişelenme.

Bugün için şükret.

Bugün için çok çalış.

Bugün için başkalarına iyi davran.

Mikao Usui, bu basit kuralları kendi kendine geliştirmedi. 19. yüzyılda Japonya'yı yönetmiş olan Meiji İmparatoru'ndan aldı. O, Japonya'yı batıya açmış ve halkını ruhsal yola
yönlendiren bir imparatordu. Mikao Usui, Reiki seminerlerinde öğrencilerine önemli ruhsal bilgiler vermek için, onun özel bir şiir biçimi olan Waka'larından bazılarını kullandı.

Hayat prensipleri, onun mirasında merkezi bir pozisyon teşkil eder. Bu beş cümlenin, Mikao Usui'nin öğrettiği, doğrudan ya da dolaylı olarak dünyada milyonlarca kişi tarafından izlenen bu ruhsal yolda ne türlü bir yardımı olabilirdi?

Bunu iyice anlayabilmek için ruhsal içerikte ezoterik mesajına bakıp anlamak gerekir. İkinci adım ise, bu beş cümlenin uygulamasını anlamaktır. Ayrıca, çalışmalarımda çok yararlı olan bazı yaklaşımları da ilave etmek istiyorum.

Açıklama: http://www.spiritualizm.com/cizruz2.jpg

Açıklama: http://www.spiritualizm.com/birbilgi/resimler/reiki/Dr.%20UsuiReiki-Ryoho-Hikkei.jpgMikao Usui'nin Hayat Prensiplerinin Gizli Mesajı

Bu hayat prensiplerini edebi açıdan açıklamaya çalışacak olursak, olağan bir ifadeyle tercüme edilmesi zor olur. Hatta yardımcı olmak veya şifa vermek yerine, bazısı enerjinin bloke olmasına bile neden olabilir. Eğer kişi hiçbir zaman huzursuz olmayıp, endişe duymaz, hep çok çalışıp, şükrederse ve herkese iyi davranıp severse, sonunda yine belirli bir noktaya dayanıp çöküntüye uğrar.

Peki Mikao Usui bu kolaylıkla algılanabilen etkiler hakkında hiçbir şey bilmiyor muydu? O bir 'Süperman'mi idi? Yoksa bu kesin öğütlerle, ilk başta algılandığından çok daha derin bir şeyler mi açıklamaya çalışıyordu? Bugün bildiğimiz gibi, Reiki metodunun kurucusu, dünyada oldukça çok şeyler yaşadı. Dilin ezoterik kullanımından haberdardı. Eğer bir öğrenci prensipler ve yazılarla kişisel gelişime yönlendirilecekse, konunun anlamı anlaşılır olmalı, kişisel mesajlar sadece çalışarak ve hergün düşünülen temel sorgulama yoluyla keşfedilmeliydi. Hayat prensipleri kısa ve anlamları oldukça net, ama açıklanacak olursa kitaplar kütüphanelere sığmaz. Doğal olarak, bunları tam ayrıntılı bir şekilde burada açıklamak mümkün değil. Ancak derinlikteki bazı anlamlara daha yakından bakabiliriz.

Reiki'nin mistik alemine küçük bir gezi yapmaya hazır mısınız?

Açıklama: http://www.spiritualizm.com/cizruz2.jpg

Açıklama: http://www.spiritualizm.com/birbilgi/resimler/reiki/reiki-goruntu-2.jpg "Burada ve Şimdi"'nin Anlamı

Meiji İmparatoru ile Mikao Usui'nin bize bırakmış olduğu gizi keşfetmek için, hayat prensiplerinin birbirleriyle ne kadar uyum içinde olduklarını inceleyebiliriz. Belki de karşılıklı bir tema içindedirler.

Önemli bir nitelik, "bugün" sözcüğünün tekrarlanması ile vurgulanıyor. Bu, tam şimdiki anı gösteriyor. Bütün ruhsal öğretiler, ancak insanların gerçekten mutlu olurlarsa, kendilerini keşfedeceklerini, hayatın değerini bileceklerini, yeteneklerini geliştirebileceklerini ve şimdi ve burada, herkesin ve her şeyin iyiliği için faaliyet gösterebileceklerini kabul eder.

Ancak şimdiki anda, hayattaki durumumuzu yönlendirme ve daha iyiye doğru değiştirme fırsatımız olabilir. Eğer dikkatimizin büyük çoğunluğu geçmiş veya geleceğe odaklanmışsa, ba­şarılı olamayız veya hayatın hergünkü yorucu rekabetlerini yaşayamayız, çünkü onlar şimdiki andadırlar. Doğal olarak eğlenenleyiz de...

Ruhsal uyanışın sırrı, 'burada ve şimdi'de bulunur. Sevgi alemi ile maddesel dünyanın ışığı arasındaki sıkı sıkı kapalı olan kapının anahtarı budur. 'Kendi'nin, şimdide, tamamen açılmasını sağlamak, otomatikman kişisel egonun Büyük Kutsal Işığa geçişi ile sonuçlanır. Mikao Usui bu gerçeği biliyordu. Japonya'da yüzyıllardır bilinen kutsal Kurama Dağı'nda geçirdiği 21 günlük meditasyon ve oruç süresinden sonra bir aydınlanma deneyimi  yaşadı. Bu deneyim, ona Doğal Şifanın Usui Sistemimi bahşetti. Bunu hayatı boyunca edindiği bilgiden, deneyimden ve becerilerinden yarattı, sonra da başkalarına aktardı.

Reiki'nin mistik yolunun ana mesajı; "Bilinçli olarak burada ve şimdide ol. Büyük Kutsal Işığa gelebilmen, hayatını daha iyiye doğru değiştirebilmen ve daha ruhsal bir anlam kazandırabil-men için tek yol budur."

Hayat prensipleri içinde gizlenmiş olan bilgelik kavramlarını keşfederken, lütfen yukarıda sözü edilmiş olan yönelimleri asla unutmayın. 'Burada' ve 'şimdi'ye uyanış, ruhsal bilinç için en önemli temeldir. İnsanların içinde akan kutsal enerji için soyut kanal açılmıştır. Enerji onların vasıtasıyla dünyaya akar, şifayı, barışı, mutluluğu ve gelişimi destekler.

Açıklama: http://www.spiritualizm.com/cizruz2.jpg

Açıklama: http://www.spiritualizm.com/birbilgi/resimler/reiki/reiki-goruntu-3.jpg1. Öfke İnanılmaz Bir Pozitif Enerji Kaynağı Olabilir

Öfke, ilk prensip ile ilgilidir. İnsanların kök şakrasında yerleşiktir. Mikao Usui; "Öfkelenme!" der. Bu, tam olarak anlaşıldığı zaman bu mesaj çok geniş bir enerji kaynağına açılabilir. Öfke, agresif enerjinin kısa devre yapmasıdır. Yani yapıcı olmaktan uzaktır. İçimizde öfke duyduğumuz zaman, derhal bu duygunun derinine inmeli ve Yüksek Benlik'in bu güçlü enerjiyi bedene ve akla göndermesinin nedenini anlamaya çalışmalıyız. Sonra bu enerjinin nasıl çalıştırılabileceğini düşünmeliyiz. Benim yaşamış olduğum deneyimlerde, o anda harekete geçen enerjinin altında saklı olan niyet anlamlı bir harekete dönüştürülürse, öfke ya da kızgınlık durur. Sonuç olarak altta yatan ihtiyaç, tatmin olmaktır.

Bu biraz karmaşık prosedürde atılacak adımlar, sadece, yeni bir alışkanlık ve gelişmiş bir bilinç yaratılana ve hareket etmemizi engelleyen eski engeller iyileşene kadar gereklidir. Bu aşamada Reiki Gassho - meditasyonu çok yardımcı olacaktır.

Frank Arjava Petter tarafından Mikao Usui'nin yazılarından bulunmuştur ve hayat prensiplerinin pratik uygulaması ile özel bir bağlantısı vardır. Bu meditasyonu uygulamak için, bir sandalyeye veya bir yastık üzerine oturun, avuçlarınızı kalbinizin üzerinde birleştirin ve dikkatinizi orta parmaklarınızın ucunda odaklayın.

Meditatif bir duruma verilen zaman, iyi harcanmış bir zamandır. Ancak, deneyimlerime göre, derin ve ruhsal deneyimler, ancak düzenli olarak hergün en az yarım saat meditasyon yapılırsa sağlanabiliyor.

Açıklama: http://www.spiritualizm.com/birbilgi/resimler/reiki/ametist-tasi.jpg Hatta, Reiki mantal şifasında da, Reiki meditasyonunda da, ametist taşı ile çalışmak yararlı olabilir. Bunlar, "Reiki'nin El Kitabı" adlı kitabımda ayrıntılı olarak anlatılmıştır.
Bu derin ruhsal şifa işleminde, öfkenin asıl nedenini çözmek çok önemlidir.

Örneğin, birine kızdığımız zaman, o kişide ne tür bir uyumsuzluk olduğunu ve korkularımızı neyin tetiklediğini anlayıncaya kadar rahat edemeyiz. Eğer 'Haberler'de, bir filmde izlediğimiz veya gazetede okuduğumuz olaylardan rahatsız oluyorsak, objektif olarak, bu kadar uzağımızdaki bir şeyin kişisel olarak bizi neden bu kadar etkilediğini anlamaya çalışmak gerekir. Korku genellikle öfke ile bağlantılıdır, gerçekten neden korkuyorsak orta tepki gösteririz. Veya yaşadığımız olaylarla, kimliğimizin hangi bölümü (belki baskı ve sevgisizlik) bilincimize daha yoğun bir şekilde yükselmişse onu aksettiririz. Eğer bu şifa işlemi etki etmezse, özel ruhsal danışmanınız ile görüşün veya düzenli meditasyon yapın.

Bu ilk hayat prensibidir. Onunla çalışırsanız, şifa bulur ve kök şakranızı geliştirebilirsiniz. Bu enerji merkezinin gücü çok muhteşemdir. Tek bir cümle ile şöyle özetlenebilir: "Başkalarına kızıp şikayet etmeye devam etmek mi istiyorsunuz, yoksa gerçeği, güzeli ve iyiliği bu dünyaya getirmek için enerji çalışmalarınızı sürdürüp, Tanrısal bilgelik ve bilince ulaşmayı mı tercih ediyorsunuz?"

Bu hayat prensibi, bizim için çalışmak üzere, hayat prensiplerinin dayandığı enerjiyi serbest bırakacaktır.

Açıklama: http://www.spiritualizm.com/cizruz2.jpg

Açıklama: http://www.spiritualizm.com/birbilgi/resimler/reiki/reiki-goruntu-4.jpg 2. Endişeler de, Tıpkı Öfke Gibi, Uyumlu Hale Getirilebilir

Belirli bir açıdan bakılırsa, endişeler öfkeye benzer. Meditasyon, inisiyasyon, konuşma ve çeşitli taşlar; asıl, gerçek ve kişisel nedenleri bulmamıza yardımcı olacaklardır. Bu sayede, korku ve endişelere yakalanmış olan temel enerji, yapıcı, anlamlı hareketlere yönelecek ve bizi özgür bırakacaktır. Endişeler, (genellikle bilinçsiz olarak) bir insanın yaşaması ve önemli kaynaklarının korunması için gerekli olan önemli kontrolün kaybedilmesi gibidir. Başka bir deyişle; Bilinçaltı, olayların kısa zamanda tehlikeli, acı ve rahatsızlık verici hale geleceğine inanır ve buna nasıl bir çare bulacağını bilemez.

O zaman endişe duyarız. Ama eğer tam olarak neden, korktuğumuzu bilirsek, problemi çözeriz. Birçok vakada, bilinç ışığı altında korkunun nedeni, etkisini kaybeder ve az bir gayretle çözülür. Bu durumda, karanlık köşeye bakıp orada canavar olmadığını görebiliriz, zamanında kaçabiliriz, kendimizi etkin bir şekilde savunabiliriz, ya da durumu pozitif olarak etkileyebiliriz... Dikkatimizi endişelere yönlendirip, altı ana şakramıza 3-6 dakika enerji verirsek, Reiki bize yardımcı olabilir. Bunu yaparken, eller bedene temas etmemeli, 10 cm kadar uzağında tutulmalıdır. Sonuç olarak Reiki, ilgili enerji merkezine daha kolay ulaşacaktır.

Bu hayat prensibi, korkunun gücü ile ilgilidir. Korkuya yakından bakacak olursak, onun sadece bir gardiyan olduğunu görürüz, ama birçok kimse onu hayatlarının hakimi yapar. Korkuya uygun bir açıdan bakılacak olursa, kök şakranın enerjisi artık baskı altında kalmaz. Kişisel yolumuzda, onun enerjisini kullanabiliriz.

Korkular bize şöyle der: "Olduğun yerde kal! Sakın kıpırdama! Olduğundan daha küçük ol!"

Reiki ise : "Gücünü tanı! Kendi yolunda git! Senden zayıf olanlara örnek ol! Onların kendi yollarını bulmalarına yardımcı ol!" der...

Bu prensiple çalışmak, 2. ve 3. Şakraların önemli noktalarına şifa sağlar.

Açıklama: http://www.spiritualizm.com/cizruz2.jpg

Açıklama: http://www.spiritualizm.com/birbilgi/resimler/reiki/reiki-goruntu-5.jpg3. Şükretmek Güven Verir ve Yaradanla Bağlantı Sağlar

Şükretmek, küçük ya da büyük, bahşedilenin değerini anlamaktır. Hayatın bize verdiği hiçbir şey, kaçınılmaz son değildir. Tanrısal enerji bize akar veya bazen de akmaz. Bizim yaptıklarımız, yaşam enerjilerinin bize sağladıkları ile kıyaslandığında pek önemsiz kalır. Şükretmek kendimizi yaşam ağına bağlamak ve onun desteğiyle güven duygusuna erişmek anlamına gelir. Şükür hali içinde olduğumuzda yaratıcı gücün yüceliğini, onun her varlığın içinde bulunan tanrısal kıvılcımını ve bizi canlı kılan kudretini takdir etmiş oluruz. Şükretmek bizde tevekkül hali oluşturur.

Şükür halini sürekli kılmak, tanrısallığın koruyuculuğunu giderek daha fazla hissetmemizi sağlayarak yalnızlık ve hayatın bize düşman olduğu hissini ortadan kaldırır. Hayat kaynağı bizi, hem maddi, hem manevi anlamda bir ziyafete davet eder. Şükretmek bizi başarılı kılar. İnsanlar çoğunlukla çok özel türde bir mutluluk ve başarı sahibi olmakta ısrarlı oldukları için yaratıcı gücün uzanan elini hep görmezden gelirler. Hep, kendileri için en iyi olanı kendilerinin bildiği düşüncesi hakimdir, ya da kendileri için orada başka neler olduğunu anlayamazlar. Şükretmek, tanrısal etkileri anlama duygusunu güçlendirir. Şakra teorisinde, bu etki, alnın ortasındaki 6. Şakra ile bağlantılıdır.

Bu hayat prensibi, insanı soyutlanmaktan da kurtarır. Sadece, bütün hayat bağlantılarının bilincinde olanlar tanrısallığı algılayabilir. Kim olursak olalım, nereden gelmiş olursak olalım ve bizim için olaylar nasıl gelişirse gelişsin, yaratıcı güçten yardım ister, gerekli olan neyse onu kullanır ve durumu düzeltiriz. Hayat kaynağı, herkesin imdadına yetişir. Bizim için işlerin iyi gitmesi için başkaları ile savaşmaya gerek yoktur. Kendimiz için de, gücümüz varsa bizden zayıf durumda olanlar için de savaşabiliriz. Yardım için dua etmeli, duyarlı olup bize bahşedilenler için şükretmeliyiz. Bunu yürekten benimsersek, doğru olan şeylerin doğru zamanlarda daima bize geleceğini anlarız.

Açıklama: http://www.spiritualizm.com/cizruz2.jpg

Açıklama: http://www.spiritualizm.com/birbilgi/resimler/reiki/reiki-goruntu-6.jpg4. Çok Çalışmak, İnatçı Direnişleri Yenmemizi Sağlar ve Kendi Güçlerimizi Tanımış Oluruz

Demokratik bir 'boş zamanı olanlar toplumu'nda yaşadığımız için, bu sözler anlamsız bir teşvik olarak algılanabilir, çünkü malum olduğu üzere her türlü dalgınlık veya ilgisizlik, çalışmak denen diktatörden kaçmak uğruna, mubah sayılır. Bu tür çalışma belki rahatsızlık sayılabilir, ama gerçekler söz konusu olunca, ruhsallığa ulaşmak için oldukça zor, uzun süreli bir çalışma gerekir, ama bu çalışmanın zevkli ve özellikle kişisel açıdan çok anlamlı olduğu bilinmelidir.
Çok ilginçtir ki, Hz. İsa da, Buda da sekiz saat süren ruhsal bir çalışmadan sonra akşam paydos yaptıklarını ve ertesi güne kadar stres altında kalmak istemediklerini söylemişlerdir. Veya haftalarca Kurama Dağı'nda meditasyon yaptıktan sırada Mikao Usui de, meditasyon yastığından hergün akşam 5'te kalkar, bacaklarını sallandırır/dinlendirir ve boş zamanında yapacağı işler için hazırlanırdı. Ruhsal anlamda çalışma, kendimiz için yaptığımız en öncelikli ve önemli çalışmadır.

Eğer bunu doğru bir şekilde yaparsak, manevi benliğimiz o kadar çok açılır. Bu zor çalışma, başkası tarafından zorla bize yaptırılan ağır bir çalışma değildir. Bunun gerekli olmasının nedeni şudur; korku, hırs, kıskançlık, nefret, kendine güvensizlik, bilinçsizlik, aşağılık duygusu, sorumsuzluk gibi yakamıza yapışmış olan duygular hayatımızı yönlendirirse bunlar; sevgi, dikkat, bilinç, sadakat, sabır gibi erdemlerle ulaştığımız şifa özelliklerimizi yok eder. Kurama Dağındaki meditasyonu sırasında Mikao Usui sadece dua etti ve duaları gerçeğe dönüştü, çünkü bu işi, günde 8 saat veya haftada 35 saat boyunca kendine eziyet ederek yapmadı.
Günümüzde bazı kişiler mesleklerini, adeta temelde ruhsal olmadığı için yargılar, kendilerini vererek çalışmazlar.

Bu da kişiye, mutluluk, huzur veya ruhsal anlamda benliğini sevme olgusu kazandırmaz. Bu yaklaşım iş kolikleri aziz de yapmaz. Kendi üzerimizde yaptığımız bu çalışmada kendimizi dinlendirmemiz ve gevşememiz de önemlidir. Zamanımızda, gerçekten 'dinlenememe' gibi bir sağlık sorunu da yaşanır halde... Duygu ve düşüncelerimizde, sürekli olarak 'bir şeyleri kaçırma' korkusu ile yıpranıp duruyoruz veya tembellik nedeniyle cezalandırılmaktan korkuyoruz. Eğer dinlenirsek kendimizi dinler, belki de kaçtığımız nahoş olay ve duyguları yeterince baskı altında tutamayız diye korkarız. Kendimizi bu kötü alışkanlıklardan kurtarmak üzere şifa bulmak için biraz gayret gerekir. Bu durumda 'çok çalışmak' maneviyat yolunda ciddi bir adım atmaktır.

Örneğin, 'şimdi'de ve 'burada' olunmalı, haftada sadece iki kere meditasyon kursuna gitmekle kalınmamalı. Bu tür bir döngü kurulursa, Tanrı ile olan bağlantımızı engelleyen tıkanmalar açılıp uyumlu hale getirilebilir.

Bu şifa yolunda doğal olarak gevşeme de vardır. Yin ve Yang heryerde vardır, burada bile. Ancak, bu açıdan bakılırsa, mesleğimizle ilgili yaptığımız çalışmaları atlamamalıyız. Herkes seminer konuşmacısı, kişisel danışman veya 'guru' değildir. Öyle olmuş olsaydı, bunların hiçbiri dezavantaj sayılmazdı. Bence ruhsallık, sadece günlük hayatımıza uygulanabiliyor, herkesin hayatına zenginlik katıyor, yani hayatımız, hayatımızı kazandığımız mesleklerimizle birlikte uyum içinde sürüyorsa anlamlıdır. Ciddi bir şekilde işimize sahip olmazsak, dünyada belli bir yer tutmazsak, çalışma günümüzde de kendimizi kaybedip, kendi yolumuzu bulamayız. Başka bir deyişle zaman boşa gitmemelidir...

Hayattaki ilişkiler ve her şey gibi, çalışma da ciddiye alınmalı, keyifle sürdürülmelidir. O zaman yeteneklerimizi hayata taşıyıp, gücümüzü geliştirebilir, başkalarının da yararlanmasını sağlayabiliriz. Mesleğimizi bir ibadet olarak benimsersek, işimizi iyi yaparız, ortaklarımıza veya müşterilerimize hak ettikleri şekilde davranırız: onlar, bizim ışık yolunda ilerlememizi sağlayacaklardır.

Bu hayat prensibi, hayata bağlanmamızı, zamanı boşa harcamamamızı ve fırsatları değerlendirmemizi sağlar. Bir insanın hobilerinin olmasında, dostlarıyla zaman geçirmesinde, çalışma ile, daha fazla sorumluluk ve başarı isteyen diğer olaylar arasında denge sağlarken keyif duymasında yanlış olan hiçbir taraf yoktur. Ne var ki aşırıya kaçmamak çok önemlidir. Bazı şeyleri gerçeğe dönüştürmek ve öğrenmek ancak bu dünyada mümkün olduğuna göre, yaşarken geçirdiğimiz süre çok değerlidir. Bu dünyaya giriş biletleri sınırlı sayıda ve birçok melek bu şansa sahip olmak için sırada bekliyor. Tekrar üst kata çıktığımızda orada dinlenmek için çok zamanımız olacak!

Açıklama: http://www.spiritualizm.com/cizruz2.jpg


Açıklama: http://www.spiritualizm.com/birbilgi/resimler/reiki/reiki-goruntu-7.jpg5. Ruhsal Sevgiyi Uygulama

Belki de işin en zor yanı birbirimize sevgi ile davranmaktır. Neden? Gerçek ruhsal sevgi herkesin iyiliğini ister. Sevgi ile yaklaşma, doğru olan zamanda bir gülümseme, kucaklaşma, güzel bir söz, yürekten gelen bir dilek veya anlayış....

Ama sevgi; kararlılık ve açıklık da sağlayabilir, insanların felaketin içine balıklama dalmalarını engelleyip, gelecekleri için sakin ve doğru olanı bulmalarını sağlayacak bir güç de verebilir.

Ruhsal öğretmenlerden genellikle öğrencilerine olan sevgiyi kanıtlamaları beklenir. Onlara engelleri ve gölgeleri göstermeleri, ışık yolunun açılması veya bunları iyileştirmek için kullanılması gerekenleri öğretmeleri istenir. Bu aşamada, öğretmenler her zaman öğrencilerine karşı 'iyi' görünmeyebilirler-hatta bazen hiç hoş olmayan durumlar" da oluşabilir. Birinin yararı için riski, ancak gerçekten sevenler göze alır. Ve bu risk bazen hiç sevilmemek de olabilir.

Bu hayat prensibi, tanrıyı başkalarında görebilmektir. Yaratıcıyı her şeyde algılayabilir ve onun yaptıklarına saygı duyarsak, bir adım daha ilerlemiş sayılırız, kendimizi birçok aynada birden görebilir, hayat ateşini içimizde hissedebiliriz. Hepimiz aynı gemide olduğumuza göre, hepimiz birbirimize aitiz. Bunun anlamını daha iyi bir şekilde anlamaya çalışmalıyız. Bu açı, yüzeyden bakıldığında yanlış görünebilir, ancak perdenin arkasında gerçek vardır. Dünyadan göçtükten sonra dostlarla da düşmanlarla da oturup sohbet edecek, dünyada yaptıklarımıza şaşı­rıp kalacağız.

Özet:
Doğal Şifanın Usui Sitemi'nin hayat prensipleri, katı bir dizi kural olarak algılanmamalıdır. Bunlar, kendi davranışlarımızı düzeltmemiz ve gereksiz alışkanlıklara bırakmamız için verilmiş bazı öğütler olup, hayat hakkında daha çok düşünmemizi sağlamak amacıyla söylenmişlerdir. Zen ustalarının yüzyıllardır kullanmış oldukları ruhsal sözler olarak, en ince ayrıntıya kadar her şeyi kontrol etmek isteyen, ama aslında hayat hakkında çok az şey bilen öğrencilere hitap eder, Reiki pratiği için çok önemli bir yardım sağlarlar.

İşte birkaç kolaylık:

- 20-30 dakika Reiki Gassho meditasyonu yapın, bu egzersiz için seçmiş olduğunuz hayat prensibini tekrarlayın. Her tekrarlamadan sonra, içinizde bir şeyin uyanıp uyanmadığına dikkat edin.

- Reiki hayat prensiplerini, mantal Reiki uygulamasında kullanın. Bu eski bir Reiki tekniği olup günümüzde Japonya'da hala, özellikle zor sağlık problemlerinde kullanılır.

- Hayat prensiplerinin anlamını tekrar düşünün, onlarla yaşadığınız deneyimler hakkında, düzenli notlar alin.

- Reiki hayat prensiplerinin birçok seviyede anlamları vardır. Kendilerine veya sizin deneyimlerinize ters düşüyor gibi görünebilirler, ama derinliklerine inerseniz, altta yatan beraberliği anlarsınız. Gayret edin, içsel derinliklerinizde daha az ayrılık, daha çok birlik bulacaksınız.

Açıklama: http://www.spiritualizm.com/cizruz2.jpg

Usui Reiki Adına,
Ruhum ve bedenim bir bütündür.
Mutluluğu davet etmenin gizli sanatı,
Tüm hastalıkların mucizevi ilacı;
                                  
                                                * Bugün için öfkelenmiyorum,
                                 * Bugün için endişelenmiyorum,
                                 * Bugün için doğru çalışıyorum,
                                 * Bugün için herkese iyi davranıyorum,
                                 * Bugün için şükrediyorum.

Reiki ye uyumlananlar her sabah ve akşam birer defa yüksek sesle tekrar ederler.


Reiki nin Usui sistemine ilişkin öyküsü ;
Reiki nin kurucusu olan Dr. Mikao Usui 19. Yüzyılın sonlarında Japonya ‘ nın Kyoto Tendai BUDİST rahip olarak yaşamış ve faaliyet göstermiştir.
Bu arada Budanın’ da şifa gücüne sahip olduğunu öğrenir. Bu bilgi, O nun Budist öğretileri üzerinde araştırmalarını sürdürmesine vesile olur. Anavatanında birçok manastıra ziyaretler yapar. Sonunda bir Zen manastırında şifa konusuna ilgi duyan bir başpapaz bulur. Orada kalır ve eski Budist metinler ve sutralarda şifanın anahtarını aramaya başlar. Özellikle sutraların Japonca çevirilerini inceler. Fakat herhangi bir açıklama bulamadığından ayrıca Çince öğrenir. Ancak Çince çevirilerde de herhangi bir iz bulamaz.
Ama Usui vazgeçmez. Bunlara ek olarak orijinal Budist metinlerini okuyabilmek için eski Sanskritçeyi öğrenir. Ve sonunda Buda’ nın meçhul bir müridi tarafından el yazması olarak kaleme alınan eski bir Sanskrit metinde yedi yıldır aradığı şeyi bulur. Metinde  Buda’ nın nasıl şifa dağıttığına ilişkin semboller ve tarifler bulunmaktadır.
Böylece bilgiyi yeniden keşfetmiştir ancak henüz şifa verecek güce sahip değildir.
Başpapaz ile yaptığı bir görüşmeden sonra, Japonya’ da Kyoto’ da kutsal kabul edilen Kroma Dağına çıkarak 21 gün boyunca oruç tutup meditasyon yapmaya karar verir. Önüne takvim görevi görmesi için 21 küçük taş koyar ve her gün bir taşı eksiltir. Bu süre zarfında sutraları okur, ilahi söyler ve meditasyon yapar. Dağda geçirdiği 20 gün boyunca olağanüstü bir şey olmaz.
21. Günün gecesinin karanlığında  Dr. Usui meditasyonunu tamamlamış ve dua etmektedir:
Birdenbire gökyüzünde kendisine doğru hızla gelen parlak bir ışık görür. Bu ışık gittikçe büyür ve alnının tam ortasına isabet eder. Usui yere devrilir, normal uyanıklık şuurunu yitirmiş ve transa benzer bir hale girmiştir. Bu yüksek şuur halinde gökkuşağı renklerinde , mavi, camgöbeği, eflatun ve pembe gibi birçok baloncuk görür. Bu Buda ile İsa’ nın güçlerinin anahtarıdır.
Bu aydınlatıcı deneyim Usui’ nin Reiki sisteminin başlangıcıdır.
Usui’ nin şuuru geri geldiğinde güneş çoktan doğmuştur. Şaşkınlıkla güç dolu olduğunu ve bir önceki gün olduğu gibi yorgun ve aç olmdığını fark eder. Usui aceleyle yola koyulmuştur. Bu arada ayak başparmağını yaralar. Elini parmağına koyar koymaz kanama durur ve acı yok olur.
Yol üzerinde bir konaklama yeri bulur ve girip yiyecek bir şeyler ısmarlar. Beklerken hancının ağlamaktan kıpkırmızı kesilmiş ve yanağı şişmiş olan kızı gelir. Kızın dişi ağrımaktadır. Usui yüzüne dokunmak için izin ister. Elleriyle her iki yanağı da kavrar, birkaç dakika sonra ağrılar hafiflemiş ve şişlik inmeye başlamıştır. Kız şaşkınlık içinde şunları söyler: ‘’ Siz sıradan bir rahip değilsiniz ‘’
Usui manastıra geri döndüğünde başpapazın bir artrit nöbetiyle yatakta yattığını öğrenir. Usui bir süre dinlendikten sonra arkadaşına elleriyle dokunur ve ağrılarının azalmasını sağlar.
Birkaç hafta manastırda kaldıktan sonra Usui, Kyoto’ nun varoşlarına gidip oralardaki hastaları iyileştirmeye karar verir. Daha önce pek çoğunu iyileştirmiş, genç ve güçlü olanları dilenciler semti dışına iş aramaya göndermiştir. Aradan yedi yıl geçmiş olmasına rağmen Usui tanıdık yüzleri aynı koşullar içinde tekrar tekrar gördüğünü fark eder.
Usui sarsılmıştır, kendi kendine bu kişilerin neden yeniden buraya döndüğünü sorar, şimdiye kadar yaşadıkları şekilde yaşamayı tercih etmekte ve hayata karşı müteşekkirlik duymamaktadırlar.
Usui, fiziksel bedenin hastalık belirtilerini iyileştirdiğini, fakat yeni bir yaşam tarzı aktaramadığını fark eder. Bu durum onu Reiki yaşam kurallarını oluşturmaya yöneltir.

                                           * Bugün için öfkelenmiyorum,
                                 * Bugün için endişelenmiyorum,
                                 * Bugün için doğru çalışıyorum,
                                 * Bugün için herkese iyi davranıyorum,
                                 * Bugün için şükrediyorum.


Usui varoşları terk ederek ders  vermeye başlamıştır. İnsanlara kendi kendilerini iyileştirmeyi öğretir ve onlara düşünce şekillerinin de iyileşebilmesi için yaşam kurallarını aktarır.
Emekli bir deniz subayı olan Dr. Chujiro Hayashi insanlara hizmet vermeyi arzulamış ve Usui’ nin öğrencisi olmuştur. Kendisi Usui tarafından yetiştirilmiş ve Reiki uygulama konusunda derin sorumluluk hissetmiştir. Hayashi, Usui  nin en yakın çalışma arkadaşı olmuştur. Hayashi Tokyo da bir Reiki Şifa Kliniği kurmuştur. Orada Reiki ile şifa verilmekte ve Reiki öğretilmektedir.
Hayashi nin geriye bırakmış olduğu belgelerden Reiki nin fiziksel semptonların nedenlerini bulduğunu , gerekli titreşimlerle bunları dengelediğini, başka bir deyişle sağlığı yerine getirecek şekilde enerjiyle doldurduğunu öğrenmekteyiz.
Hawai li genç bir kadın olan Hawayo Takata 1935 yılında bir tümörü ameliyatla aldırmak için Japonya ya gelmiştir. Ameliyat hazırlıkları sırasında içsel bir ses ona ameliyatın gerekli omadığını, iyileşmek için başka bir yolun daha olduğunu söylemiştir. Takata doktorla konuşmuş ve doktorun kardeşi olan Bayan Shimura tarafından Hayashi Şifa Kliniği ne götürülmüştür. Böylece Reiki ile tanışmıştır. Birkaç ay klinikte kalmış ve hergün Reiki ile tedavi görmüştür. Şikayetleri azalmış ve içinde Reiki yi öğrenme arzusu alevlenmiştir. Önceleri bu isteği reddedilir. Reiki ye karşı derin bir sorumluluk duyması gerektiğinin bilincine varınca, Hayashi ye gidip duygularını ve gerektiği kadar Japonya da kalma kararlılığını anlatır. Dr. Hayashi kendisini kabul etmiş ve Takat anın eğitimi başlamıştır. Bir yıl boyunca Hawayo Takata iki kızı ile birlikte Hayashi ailesinin yanında kalmıştır. Hergün Reiki tedavisi uygulayıp çok şey öğrenmiştir. Eğitimi tamamladığında ‘’ şifa dağıtan ellerin armağanı ‘’ ile Hawai ye dönmüştür. Orada şifacı olarak başarıyla faaliyet göstermiştir. 1938 de Hayashi kızı ile birlikte Bayan Takata yı Hawaii de ziyaret etmiştir. Bayan Takata tekrar ders almaya başlamış ve Şubat 1938 yılında Dr. Hayashi tarafından doğal şifanın Usui sisteminin üstadı olarak inisiye edilmiştir. Kısa süre sonra Hayashi ile kızı Japonya ya dönmüştür.
1941 yılında Hayashi, ABD ile Japonya arasında bir savaş olacağını sezmiştir. Fakat bir türlü Reiki üstadı olarak çalışmasını, kendisini bekleyen subaylık görevi ile bağdaştıramamıştır. Aynı dönemde Hawayo Takata Hawaii de çok özel bir rüya görmüş ve bu rüya nedeniyleHayashi yi Japonya da ziyaret etmeye karar vermiştir.
Hayashi ile beklenen savaş ve Takata nın Reiki öğretisini ve kendisini koruyabilmesi için nereye gitmesi gerektiği hakkında konuşurlar.
Aralarında her şey konuşulduktan ve hareket tarzı belirlendikten sonra Hayashi, Bayan Takata yı yerine geçecek kişi ilan eder.
Dr. Hayashi herkesle vedalaşmış, geleneksel Japon kıyafetleriyle lotus duruşundayken gözlerini kapatmış ve bedenini terk etmiştir.
Hawayo Takata Reiki üstadı olarak Hawaii ye geri dönmüştür. Kendisi Batı dünyasına ‘’ Reiki nin armağanını ‘’ tanıtan ünlü ve etkili bir şifacı ve öğretmen olmuştur. Bilindiği kadarıyla 1974 yılına kadar Reiki nin tek üstadıydı. Daha sonra öğrencilerinden bazılarını inisiye etmeye ve Reiki üstadı olarak yetiştirmeye başlamıştır. 1980 yılında ölümüne kadar torunu Phyllis Frumato dahil 22 Reiki üstadını inisiye etmiştir.
Phyllis, 1. Derece Reiki öğretisine daha çocukken sahip olmuştur. Daha sonra yetmişli yıllarda Phyllis in 2. Derece inisiasyonu gerçekleşmiştir. 1979 yılında kısa bir süre önce Reiki üstadı olarak inisiye edilmiş olan Phyllis büyükannesi ile seyahat etmeye başlamıştır. Bundan sonra yoğun eğitim ve dersler başlamış ve Phyllis büyükannesinden onun yerini alacağını öğrenmiştir. Aralık 1980 de ölümüne az bir süre kala Takata ona, büyük üstadların Reiki çizgisini geleneksel bir şekilde sürdürmesini vasiyet etmiştir. 1982 nin ilkbaharında Hawayo Takata nın anısına Phyllis Lei Frumato ile birlikte bir grup Reiki üstadı Hawaii de toplanmıştır. Her yıl buluşma konusunda fikir birliğine varılmıştır. 1983 te gerçekleştirilen 2. Buluşmada ‘’ The Reiki Aliance ‘’ kurulmuştur. Konferansın genel amacı Phyllis Lei Frumato yu Mikao Usui, Chujiro Hayashi ve Hawayo Takata nın doğrudan spiritüel çizgisinde büyük üstad olarak kabul etmekti.
1988 yılının ilkbaharında Phyllis Lei Frumato kendilerini Reiki üstadı yetiştirmeye ve inisiye etmeye hazır hisseden Reiki üstadlarına, üstad inisiye etme yetki ve takdirini vermiştir.
Böylesine büyük bir sorumluluğu üstlenen bu üstadlar yılları kapsayan bir Reiki seminer tecrübesine sahip olmalıdır çünkü inisiye ettikleri üstadları enerjetik olarak taşımakta ve bununiçin gerekli bilgi, beceri ve güce sahip olmalıdırlar.
Son yıllarda Reiki tüm dünyada oldukça güçlü ve hızlı bir şekilde yaygınlaşmıştır. Bu durum dünyanın iyileşme, uyum, sevgi ve kardeşlik ihtiyacını karşılamaya ve sonuçta bütün gezegende barışın hakim olmasına katkıda bulunacaktır.


http://www.spiritualizm.com/birbilgi/resimler/reiki/japon-bayrak.jpg
Yaşam Enerjilerini Anlatmak için Bir Japon Sistemi
Walter Lübeck

1990'ların başında, Japon George Ohsawa tarafında kurulmuş olan, 'Geleneksel Asya şifa sanatı ve makrobiyotikler ile olan ilişkim sayesinde, yaşam enerjilerini sınıflandıran çok yararlı ve bilgilendirici bir Japon sistemi öğrendim. Bu sistem, bilgi açısından çok büyük bir boşluğu doldurdu. Reiki'nin, Mikao Usui tarafından, hiçbir şeyden yaratılmadığını düşünemiyordum bile. İnsanlar ne yaratırlarsa yaratsınlar, hepsinin kökü hep çalışmaya, deneyime ve başka insanların algılamasına dayanıyor. Sonuç olarak mutlaka, Mikao Usui'nin de, kendi 'Doğal Şifanın Reiki Sistemim geliştirdiği belli tipte bir ortamın olduğunu düşünüyorum. Reiki'yi, Reiki ile birlikte bir sistem oluşturan, başka yaşam enerjilerinin özellikleri ve foksiyonlarının tarifi yoluyla anlamanın, daha kolay olduğunu gözlemledim.

Bu bölümde açıklanan yaşam-enerji sisteminin bir bölümü, Çin modeli olan 5 elementten alınmıştır. Japon kaynaklı sayılan birçok ruhsal düşünce, çoğunlukla Çin'den gelmektedir.
Sistemin önemli bir kaynağı da, şaman kaynaklı Çin Taoizmi. Şamanizmin, daha önceki bölümde bahsedildiği gibi Reiki ile önemli bağlantıları mevcut.

Yaşam enerjilerinin; aslında eski olan, ama yeni oluşmuş olan Japon sistemlerini incelemeden önce, Ki kavramı hakkında birkaç basit yorum:

Japoncada Ki, bütün yaşam enerjileri için kullanılan bir terimdir. Çince Chi'nin Japon versiyonuna; Tai Chi Chuan, Qi Gong ve Geleneksel Çin Tıbbından aşinayız. Hatta, Ki ile Doğu Hindistan felsefesinden Prana kavramı arasında bile bir benzerlik vardır. Ancak Ki, her zaman iddia edildiği gibi, Wilhelm Reich tarafından keşfedilmiş olan ve onun Orgon adını vermiş olduğu hayati güç ile aynı değildir. Burada yerimiz sınırlı olduğu için, hemen bütün farklılıkları açıklamak mümkün değildir. Ama Wilhelm Reich'ın yazıları, kesinlikle incelenmeye değer. Bunlar orgonun özel niteliklerinin ayrıntılı tariflerini içerir ve bu kitapta açıklanan Ki'nin ve geleneksel Çin Tıbbı'nın özellikleriyle karşılaştırılabilir. Bu, kavramlardaki farklılıkların kolay anlaşılmasını sağlayacaktır.

Orgon, yaşam enerjisinin sadece bir ifadesidir, ama Chi veya Ki veya Prana gibi süptil yaşam güçlerinin çeşitli türleri için kullanılan genel bir terim değildir. Bu ayrım oldukça önemlidir, çünkü orgona uygulanan kurallar, çoğunlukla Ki'nin bütün türlerine uygulanır, ama pratikte çalışmaz.

Genel olarak yaşam enerjilerinin belli özellikleri vardır, bunlar öncelikle kendi sinerjetik etkileşimlerinde gözlenebilir. Buna, belirli elektromanyetik alanlar ile karşılıklı olarak ortaya çıkmaları, organik sistemleri bağımsız olarak harekete geçirmedeki özellikleri, bu sistemlerin birlik ve üreme için çalışmalarını sağlayan çeşitli yollar da dahildir. '

Ki insan bedeninde, birbiri üzerine inşa olan çeşitli nitelikler formunda dolaşım yapar:

1. Kekki
2. Shioke
3. Mizuke
4. Kuki
5. Denki
6. Jiki
7. Reiki

Aşağıdaki listede birinci sırada yer alan Kekki enerji formu, en büyük güçtür, ama organize olmak için çok düşük bir kapasitededir.

Listede yedinci sırada yer alan Reiki ise, insan bedeninde ve zihninde, enerji akışını organize etmek için en yüksek kapasiteye sahip olan enerjidir. Ne var ki, doğrudan bir etki sağlaması da zordur. Burada en son sırada yer alan bu enerji formu, bu durumda bir çeşit kontrol programı oluyor. Yani insan sisteminde bedenin ihtiyaç duyduğu her şeyin doğru güçlerle, doğru miktarda, doğru zamanda, en uygun ritimde ve. en anlamlı şekilde yapıldığını kontrol ediyor. 1. ve 7. arasındaki diğer enerjiler ise, aşağıda belirtildiği üzere, çeşitli görevleri, birbirleri ile etkileşim içersinde yapıyorlar.

Hint Yoga'sının şakralarından aşina olduğumuz enerji organları/şakraların, burada anlatılmayacağını da belirtmekte yarar var. Bunlar, kendi karakter özellikleri olan enerjilerdir. Güç, bir varlığın her enerji organında/şakrasında mevcuttur ve kendilerine en yakın olan şakrada yoğunlaşırlar.

http://www.spiritualizm.com/cizruz2.jpg

http://www.spiritualizm.com/birbilgi/resimler/reiki/reiki-uygulamalari-teknikleri-grafikler-cizimler-reiki-resimleri-sembolleri004510003.jpg

Yedi Temel Yaşam Enerjisinin Özellikleri

1. Kekki

Ki formu, varlığa besleyici güç sağlar, Japonca'da buna Kekki denir. 'Kek' kökü, Ketsu sözcüğünden türemiştir, 'Kan' anlamına gelir. Kekki, kanın Ki'sidir. Enerji organı 1. Şakra ile yakın bağlantısı vardır, omurganın son kısmında yer alır. Kekki, hücreler tarafından madde oluşturmak ve enerjiyi harekete geçirmek için kullanılır. Örneğin, bir kişi beslenme evresine girer ve bu arada diğer dünya varlıklarıyla bir araya gelirse bu enerji ortaya çıkar. Kekki, bedendeki en sade ve basit yapıdaki enerjidir. Bu durumda, daha yüksek güçlerin, belirli yapıları beslemede kullanacağı en kolay enerjidir. Kekki, bina yapımında kullanılan sayısız tuğlanın yapıldığı kil gibidir. Kekki, belirli bir yöntemle işleme sokulduğu zaman, farklı bir enerji şekline dönüşür.

Hayati güç Kekki'nın, yaratılış açısından görevini yerine getirmesi için toplanmaya ihtiyacı vardır, tek başına yapamaz. Bu fonksiyonu yerine getirince, aşağıdaki enerjilerden yardım alır.

http://www.spiritualizm.com/birbilgi/resimler/reiki/reiki-kekki-mizuke-denki-shioke-kuki-jiki0001.jpg

2. Shioke

Ki'nin, bedene yapı sağlayan şeklidir. Kekki burada toplanarak etki eder. Stres altında iken bile birlikte olmayı, ayrılmamayı sağlar, çünkü yapıda depolanmış yeterli rezerv vardır. Kendi varlığını sürdürmek için iradesi vardır ve Japonca buna Shioke denir. 
Bu sözcük, "Tuzun Ki'si" veya "Minerallerin Ki"si olarak tercüme edilebilir. Shioke birleştirici güç ile donatılmıştır. Kekki'nin bir süre tutulduğu formdur. Bir varlığın hayat çemberi veya hücresi ile iletişimdedir. Bu yolla, kişinin varlığını sağlar. Bu insan güç alanı, kişiler dünyevi bedenlerinin bir amacının olduğunu anladıkları zaman oluşur. Belli bir amacı olmayan bir şey, amaç için uygun olmayan bir yapıya ihtiyaç duymaz. Bu şu anlama gelir: Kendi ihtiyaçlarımızı yerine getirmek ve tatmin etmek için, kendi dünyevi varlığımızı.önemli ve sürekli bir fırsat olarak kabul ederiz. Shioke, insanların oluşumunu, kendi farkındalığımızın belirli olasılıklarını ve doğal olarak sınırlarımızı temsil eder. Shioke şiddet içersinde yok olursa, içindeki Kekki onu terk edebilir ve başka bir Shioke yapıp, çalışmasını sağlar. Shioke, Kekki'nin depolandığı bir kanaldır. Kekki ise belirli bir fonksiyonu yerine getirir. Bu fonksiyon biraz bedenin kendisi, biraz da başka güçler tarafından yerine getirilir.

Ayrıca, Shioke'nin de Kekki gibi 1. Şakra ile yakın bağlantısı vardır. Shioke'nin fonksiyonunu yerine getirmesi ve varlığının anlamını aksiyona dönüştürmesi için başka canlandırılmış maddelere ve başka varlıklara da ihtiyaç duyar, özellikle temsil ettiği türlere... önün çeşitli halleri, daha yüksek organize olmuş hayat güçleri tarafından yaratılır.

http://www.spiritualizm.com/birbilgi/resimler/reiki/reiki-kekki-mizuke-denki-shioke-kuki-jiki00022.jpg

3. Mizuke

Bu, Ki'nin, ilişkilerin, iletişimin temeli olarak çalışmasını sağlayan halidir, böylece, fiziksel açıdan birlikte olduğumuz zaman güven, neşe duyarız. Buna Mizuke denir, başka önemli deneyimler de sağlar. "Suyun Ki"si, ya da "Sıvıların Ki'si" olarak da tercüme edebiliriz. Mizuke ilişkinin gücüdür. Vererek kazanmak, kendini adamak gibi.

Örneğin, gelişim ve çürüme arasında sonsuz bir gidiş geliş içersinde olduğumuzu biliyoruz. Her birimiz kendi kişisel tarzımızda yaratıcı güçlerle içiçeyiz. Başka şeylerin arasında, Mizuke, güven, istek ve bir başkasına düşkünlük gibi bilinen duygusal oluşumlar yaratır. Genellikle, bütün duyguların orijinal enerjisini temsil eder. Erotizm, seks, hassasiyet ve beden bilincinden sorumludur. Aynı zamanda metabolizmayı besler. Mizuke 2. Şakra ile ilişkilidir. Çeşitli Shioke formları içersinde Kekki'yi getirir ve bunlardan madde yaratır. Güçlerin bir şekilden diğerine akmasını sağlar. Mizuke olmasaydı, Shioke formları izole edilmiş olarak kalırdı, çünkü onlar, işe yarar bir hareket­leri olmadan kendi kendileri içersindedirler. Mizuke belki Avusturyalı bilimadamı Wilhelm Reich tarafından keşfedilmiş olan Orgon ile ilişkililidir.

Kişiler için uygun bir şekilde süzülecek olan birçok ilişki, bunların gelişimi ve anlamlı deneyimlere dönüşmeleri için, Mizuke'ye, özellikle başka bir güç tarafından, yol gösterilmelidir.

http://www.spiritualizm.com/birbilgi/resimler/reiki/reiki-kekki-mizuke-denki-shioke-kuki-jiki0002.jpg

4. Kuki

Ki'nin, sınırlar yaratarak, özel bir şekilde açılan, şekillendiren ve çabalayan, yaratılışın diğer bölümleri ile uygun ilişkiler yaratmaya yardımcı olan formu Kuki'nin "Gazların Ki"si veya " "Havanın Ki'si"olarak tercüme edilebilir.

Kuki kendini bilme, bilinçlenmedir. Kendimizi kabullendiğimiz zaman hayatımızı şekillendiririz. Ki'nin bu hali 3. Şakra ile çalışır. Kuki, başka şeylerin yanı sıra mantıklı düşünmeyi de sağlar. Kuki, karatecinin beton plakayı çıplak elle kırarken kullandığı güçtür. Aynı zamanda Filipinli şifacıların çıplak elle yaptıkları ameliyatlarda da bu güç kullanılır.

Kuki, kendi yolumuzu bulmamızı, kim olduğumuzu anlamamızı sağlar. Başkalarının etkisiyle kendi yörüngemizden çıkmamızı engeller.

Kuki'mn, kişinin gerçek ihtiyaçları ve doğrudan doğruya ilişkide olduğu varlıklar doğrultusunda yönlendirilmeye ihtiyacı vardır. Bu, dans ederken sürekli olarak herkesin, karşısındakinin ayağına basmasını engellemek için karşılıklı bir ritim bulması gibi bir anlama geliyor.

http://www.spiritualizm.com/birbilgi/resimler/reiki/reiki-kekki-mizuke-denki-shioke-kuki-jiki0003.jpg

5. Denki

Ki'nin, egomuzla olan bağlantımızı sağlayan formudur. Bu, "Fırtınanın Ki'si"dir. Çin'in Heksagram No: 51 bilgelik kitabında, fırtınanın gücünün, insanlara yaratıcı güç ile bağlantı sağladığı söylenir. Fırtına başlangıçta korku veren bir unsur olmasına rağmen, dünyevi şeylere daha doğru bir yaklaşım içinde olmamıza yardım eden bir deneyim sağlar, etik ve ruhsal davranışımızı dengeler. Bu tür hayat enerjisi; gelişmemizin, başka birini ya da kendimizi, olumsuz etkilemeyecek şekilde olması gerektiğini kabul ettiğimiz zaman oluşur. Başka şeylerin yanı sıra, Denki sevgi, acıma, hoşgörü, tanrıya inanış gibi duygusal motifler üretir. Ama bu sadece, Denki'nin, dikkatimizi farklı yöne çekecek başka faaliyetlerin bulunmadığı koşullarda etkisi altında olursak, geçerli olacaktır.

Bu garip kural şöyledir: Fırtına, bizi korkutarak şifa verir ve arındırır. Dikkatimizi, zararsız bazı şeylere vererek reaksiyonu karıştırırsak, o zaman Denki üzerimizde kesin bir etki yapamaz. Denki hayata, sosyal olarak organize olmuş bir özellik sağlar, kendimizi koruma yönünde güç verir, ama bu korku nedeniyle değil, sevgi gücüyle gerçekleşir. Bu enerji başkalarıyla olan ilişkilerimizde doğal bir adalet, tolerans ve anlayış sağlar.

Kişi, Denki tarafından öyle kontrol edilir ki, gelişimi hiç durmaz, toplumla kaynaşır, kendine güveni olur. Denki, 4. Şakra olan kalp merkezi ile bağlantılıdır.

http://www.spiritualizm.com/birbilgi/resimler/reiki/reiki-kekki-mizuke-denki-shioke-kuki-jiki0004.jpg

6. Jiki

Ki'nin, her durumda, tam olarak kendi varlığımızı tamamlamamıza yardımcı olan formudur, yeteneklerimize odaklanıp bunları geliştirmemizi sağlar.

Buna Jiki denir. 'Manyetik güç', ya da 'birleştirici güç' anlamına gelir. Bu özel güç alanına, sorumluluklarımızla bağlantılı olarak gelişmemiz için hayati önem taşıyan bir çaba gösterdiğimiz ve sona eren ilişkileri kabullendiğimiz zaman sahip olabiliriz. Jiki, karizma üretir, kendi şeklimizi ve gerçek iradeye göre çevremizi bulmamızı sağlar. Bu da manevi bir kaynaktır. Yaratıcı gücün üç gerekli niteliği vardır: Gerçek, güzellik ve iyilik içerir. Bu durumda Jiki, her şekilde estetiği, sanatı ve güzelliği temsil eder.

Her çanak için uygun olan kapağı bulur. Aynı zamanda ocağın altı açıldığı zaman, durumdan kaçış olamayacağı için çanağın içindeki basıncı arttırır. Eğer bu benzetme size ilişkileri düşündürüyorsa bu bir rastlantı değildir. Burada kesinlikle bağlantılar söz konusudur. Jiki, diğer enerjileri gösterir ve halleri koordine eder. Yaşam enerjisinin bu manyetik hali, göğüs kafesinin üzerinde, boynun altında olan 5. Şakra ile bağlantılıdır.

En son altı noktada anlatılan yaşam enerjisinin formlarının birbirleriyle uygun bir şekilde uyumlanmaları ve yaşam çemberi açısından özel olarak aktive olmaları için, en yüksek seviyede bir kontrol gücü gerekir, böylece bütün sistemde stabil bir akış dengesi sağlanır.

http://www.spiritualizm.com/birbilgi/resimler/reiki/reiki-kekki-mizuke-denki-shioke-kuki-jiki0005.jpg

7. Reiki

Ki'nin, yaşam gücünün alt formlarını, doğru sinerjetik uygulamalarla organize eden şekli, Reiki'dir. Manevi güç veya ruhsal güç olarak tercüme edilebilir. Yaşam enerjisinin kalitesidir, Materyalistik dünyada, Ki'nin bütün hayatın kaynağına, yaratıcı güce en yakın olan halidir. İçsel benliği, orta benliği ve yüksek benliği birbirleriyle uyumlar, böylece, farklı özellikleri nedeniyle ayrılacakları yerde, üçü de tek bir sistem içersinde birbirleriyle bağlantıda' kalır.

- Reiki zorlamadan bağlar
- Reiki heyecana boğmadan yönlendirir
- Reiki soyutlamadan ayırır
- Reiki sertleşmeden sakinleştirir
- Reiki dikkatimizi hayata ve yürekteki sevgiye çeker
- Reiki eksiklik hissi duymadan açıklık yaratır

Reiki uykuda değildir ve gizli potansiyellerin her türünün gelişimini destekler.

Benim kanaatime göre bunlar, en saf hali ile evrensel enerjinin gereken etkileridir. Yine de ona ulaşabilmemiz için, bu yolu kullanmamız gerekmektedir. Reiki, bu imkanı sağlayabilmektedir, yani ilave işlemler için, arınma ve açıklığın ön koşul olarak yer aldığı bir haldir. Kendi kendimizi zehirlemeden kaçınmak için, farklı bir tarzda yaşamaya karar vermeliyiz. Reiki'nin, irade gücünü çiğnenmesine izni yoktur. Özgür irade, maneviyat için bir
armağandır. Ona ustalık yapmak kutsal bir görevdir. Reiki'den daha yüksek ve daha resmi olan yaşam enerjisi formları, ayrımın materyalist dünyasında kendilerini doğrudan doğruya gösteremezler.

Her şeyin ondan yaratıldığı ve her şeyin maddesel varlığının ona döndüğü Kutsal Ki, Shinki'dir. Shinki maddesel dünyanın dışında, 7. Şakrada çalışır. Başın bittiği yerden iki üç parmak tepededir. Reiki, birlik ve ayrılık prensiplerine çok yakındır, ikisi arasında bağlantı kurar. Bu fonksiyon yin ve yang akışlarını oluşturur. Tek bir cümlede özetlenecek olursa, Reiki, bütün hayat işlemlerini geliştirir.

http://www.spiritualizm.com/birbilgi/resimler/reiki/reiki-kekki-mizuke-denki-shioke-kuki-jiki0006.jpg

Reiki, alındaki enerji merkezi, 6. Şakra ile bağlantılıdır. Burası, burnun kökü ve kaşlar arasındadır.

Bir kere daha belirtmekte yarar var, burada tarif edilmiş olan bütün enerjilerin belirli şakralarla yakın titreşimi vardır, ancak bu, şakralarm enerjileri olarak algılanmamalıdır. Bu enerjiler, bu şakralardan sadece akar. Akupunkturdan aşina olduğumuz meridyenler harekete geçer ve belirli tipte davranışlar tetiklenmiş olur. O halde, bu bölümde açıklanmış olan yaşam enerjisinin çeşitli türleri; ana ve ikincil şakralarda, organlarda ve meridyenlerde, doğrudan dolaşım yapan sonraki yaşam enerjilerine oranla, daha öncelikli nitelikleri temsil eder.REİKİ 1 Usui Gerçeğin Yolu Başlangıç :
Reiki kullanılması son derece kolay bir iyileştirme tekniğidir.
Reiki inisiasyonunu aldıktan sonra tek yapılması gereken Reiki nin akmasını arzu etmektir. Bu en basit şekliyle iyileştirmenin başında ‘’ Reiki ‘’ kelimesini söyleyerek yapılabilir. Reiki daima akmaya hazırdır ve siz bunu ne zaman isterseniz gerçekleşir. Ellerinizi, iyileşmenizi niyet ederek, bedeninize  yerleştirdiğinizde, akmaya başlayacaktır. Reiki yi kullanmak için özel bir ruh haline, meditasyona ya da konsantrasyona ihtiyaç yoktur. O nu düşünerek ya da hakkında konuşarak, enerji akışını başlatabilirsiniz.  
Reiki iyileştirmesi verirken parmakları birbirine bitişik tutmak önemlidir. Bu, enerjiyi yoğunlaştıracak ve daha güçlü bir akış sağlayacaktır. Avucunuzda hissedebileceğiniz sıcaklık, karıncalanma, titreme ya da enerji akışı gibi hislere karşı duyarlı olun. Reiki yi aynı zamanda vücudunuzun farklı bölgelerinden akarken de hissedebilirsiniz.
Reiki ile ilgilendikçe zihniniz Reiki şuurunun da farkında olacaktır. Bunu bir rahatlama, neşe, sevgi, iyi hissetme,güvenlik, yükselme, limitsiz potansiyel, özgürlük, yaratıcılık, güzellik, denge, uyum ve diğer pozitif durumların duyumları şeklinde tecrübe edebilirsiniz. Bunların sizin duygularınız olmasına izin verin. Eğer farklı düşünceler zihninizde canlanmaya başlarsa, onları nazikçe uzaklaştırıp, dikkatinizi Reiki şuuruna yönlendirin. Bunu yaparken sadece Reiki nin daha güçlü akmasını sağlamaz, aynı zamanda kendinizde de daha derin bir iyileşme hissedersiniz.
Reiki şuuruna yönelik meditasyonla, aynı zamanda  sizinle daha yakından çalışmasına olanak tanıyan bir zihin durumuna girmektesiniz. Bu şekilde  siz  Reiki ye daha güçlü bir kanal olacaksınız.
Reiki nin etkisini arttırmanın en önemli yolu, O nun sevgi, şevkat ve nezaketle birlikte verilmesidir. Bu,  duygusal bir güvenlik yaratıp, sizleri Reiki enerjisini daha kuvvetli kabul etme yolunda cesaretlendirecektir. Aynı zamanda iyileştirilme potansiyelinize kapılar açıp, Reiki nizin kuvvetini arttıracak ve sizde de daha derin bir iyileştirme sağlayacaktır.
Reiki nin enteresan bir etkisi de, kimi zaman ayak tabanlarından da akmasıdır. Böyle bir şey hissettiğinizde, buradan gelen enerjiyi de kullanabilirsiniz.  
Genellikle sorulan sorulardan bir tanesi de, Reiki nin ne kadar süreyle verilmesi gerektiğidir. Reiki Tanrı tarafından yönlendirildiğinden, asla zarar veremez. Siz de asla çok az  ya da çok fazla Reiki veremezsiniz. Eğer tüm yapabileceğiniz bir iki dakikalık Reiki ise, devam edin. Reiki daima yardımcı olacaktır. Kısacık bir iyileştirmenin bile ne kadar faydalı olacağını bilemezsiniz. Çok özel sonuçlar garanti edilmemekle birlikte, birkaç dakika ya da daha kısa süreli tedavilerde baş ve diş ağrısı, arı sokması,kanamanın durdurulması ve hatta gibi birçok faydalı sonuç almak mümkündür. Öte yandan, birkaç saat ya da daha uzun süreli tedaviler sadece Reiki nin değerini arttıracaktır. Bu uzun tedavilerle hastayı aşırı enerjiyle yükleme ya da zarar verme gibi sonuçlarla karşılaşmak olası değildir.
Reiki sadece ellerinizi koyduğunuz yeri iyileştirmekle kalmaz, aynı zamanda vücudun tedaviye ihtiyaç duyan diğer bölgelerine doğru da hareket eder. Örneğin ellerinizi başınıza koyduğunuzda, Reiki sadece bu bölgeyi tedavi etmeyecek, aynı zamanda eğer ihtiyaç varsa, mideye doğru da akacaktır. Ayakları tedavi ederken, yine eğer gerekliyse, Reiki sırta doğru akabilecektir. Belli semptomların tedavisinde sezgiler son derece önemli rol oynamaktadır. İlk önce ellerinizi ilgili bölgeye yerleştirin. Eğer Reiki akışı hissediyorsanız, orada kalın. Fakat Reiki akışı iyi değilse,  ne hissettiğini sorun.  Reiki nin ilgili bölgeyi iyileştirdiğine dair bir şey hissetmiyorsanız, sezgilerinize bu durumu tedavi edebilecek en iyi yerin neresi olduğunu sorun ve onların sizi yönlendirdiği yere doğru ellerinizi hareket ettirin. Reiki akışı daha kuvvetli olmaya başlar ve semptomlarınızda azalma hissederseniz doğru rehberlik almışsınız demektir. Genellikle mevcut durumu tedavi etmek için en iyi yer, semptomların kendini gösterdiği yer olmamaktadır. Daima en iyi yeri bulmak için rehberlik almaya çalışın. Size mantıksız ya da hayal gücünüzün bir ürünü gibi gelse de, içsel rehberlerinize daima güvenin.
   

 

http://www.spiritualizm.com/cizruz2.jpg

1.Joshin Kokyuu-Ho Nefes Alma Tekniği
- Japon terimi Joshin Kokyuu-Ho, 'Ruhu arındırmak için nefes alma egzersizi', enerjinizi güçlendirmek için uygulanan bir nefes alma tekniğidir. Bilinçli olarak evrenden gelen enerjiyi içinize çekip onu Tan-den'inizde biriktirmeyi öğretir. Böylece enerji ellerinizden akacaktır.
- Nefesi burnunuzdan çekerken, Reiki enerjisini taç şakranızdan içeri aldığınızı hayal edin. Enerjiyi, Tanden'inize doğru çektiğinizi düşünün. Nefes, Tan­den'inize ulaştığı zaman, kendinizi sıkmadan birkaç saniye orada tutun. Kendi ritminizi bulun, nefesin bütün bedeninize yayıldığını hayal edin. Sonra nefesi ağzınızdan verin, enerjinin parmak uçlarınıza, ellerinize, ayak parmaklarınızın ucuna ve ayak şakranıza yayıldığını düşünün.
Bu teknik Reiki enerjinizi arttıracak ve kendinizi, enerji için kanal olan ince bir bambu kamışı gibi hissetmenizi sağlayacaktır. Bunu uygularken, enerjinin size ait olmadığını fark edecek, hayattaki her şeyle birlikte atan nabız gibi bir güç olduğunu düşüneceksiniz. Uygulama yaptıkça, kendi kişisel enerjiniz olduğunu düşünmüş olduğunuz gücün eriyip sizin akıl-beden sisteminizdeki evrensel enerji ile birleştiğini göreceksiniz. Sonra öyle bir noktaya geleceksiniz ki evrenin nerede bittiği, 'Ben'in nerede başladığı çizgiyi anlamak zorlaşacak.
Bu tekniği, özellikle Reiki'ye yeni başlayanlara öğretmek çok zevkli oluyor. Genellikle herkes enerjiyi hissedip, görebilecekken yeni başlayanlar nedense birden çok fazla şey bekleyip hissedemiyorlar, çünkü henüz duyarlı değiller. Ancak benim deneyimlerimde, bu tekniğe kimse direnemiyor.
yeri konusunda tam olarak emin değilseniz, aşağıdaki şu egzersiz yoluyla bulabilirsiniz. Merkezi bulma, uzak doğu dövüş sanatlarında oldukça sık kullanılır. (Bazı kişiler tan­den'in ikinci çakraya benzediğini söylerler, bazılarına göre ise müstakildir ve çakra sistemi ile bağlantısı yoktur.)

2-Kenyoku Tekniği: Susuz Banyo
Japonca kenyoku, susuz/kuru banyo/yıkanma anlamına gelir. Eski Japon geleneğine göre, buz gibi suyu bedenin üzerine çarpma şeklinde uygulandığı Kenyoku, bedeni ve ruhu arındırır. Enerjinizi güçlendirir, hastalarınızdan, koşullarınızdan, düşünce ve duygularınızdan arındırır. Sizi şu andaki duruma getirir. Çünkü çoğu kez, gün boyunca aklımız, çeşitli düşünceler, üzüntü, neşe ve diğer duygular arasında kaybolur gider veya aynı şekilde başkalarinin bu halinden etkileniriz. Kendi hayallerimize daldığımız veya başkalarının etkisinde kaldığımız zamanlar, farkına varmadan bir düşünce yağmuru altında kalırız. Bu tıpkı bir maymunun, sürekli olarak bir daldan başkasına atlamasına benzer. Kısır bir döngüdür ve aslında tek zaman olarak var olan 'Şimdi'yi algılayamayacak hale geliriz. Bu düşüncelerden kurtulamayız, çünkü zihinsel ve duygusal olarak bizi esir etmiştir.
Reiki araştırmalarımızla, Kenyoku'yu uygulamak üzere şöyle bir yol keşfettik.
                                                      


 

 

Dr. Usui'nin bunu şöyle öğrettiği söyleniyor: 
                                                  ( uygulama şekli )

- Sağ elinizi, göğsünüzün sol tarafına koyun, kaldırmadan yavaşça aşağıya, sağ kalçanıza kadar sürtün. Aynı şeyi sol elinizle sağdan yaparak sol kalçanıza getirin. Sonra sağ elinizle tekrar yapın.
- Sonra sol avucunuzu açm, sağ elinizi, bilekten parmak uçlarına kadar yavaşça sürtün. Aynı şeyi sol elinizle sağ elinize uygulayın. Sağ elinizle bir kez daha uygulayın.
 http://www.spiritualizm.com/birbilgi/resimler/reiki/reiki-uygulamalari-teknikleri-grafikler-cizimler-reiki-resimleri-sembolleri0013.jpg


 

 

 

 

Teknik 1 - Gassho Meiso : Meditasyon

http://www.spiritualizm.com/birbilgi/resimler/reiki/reiki-uygulamalari-teknikleri-grafikler-cizimler-reiki-resimleri-sembolleri0011.jpgOturun ve ellerinizi rahat bir şekilde göğsünüzün üzerinde birleştirin. Dikkatinizi, iki orta parmağın birleştiği noktada yoğunlaştırın ve aklınızda ne varsa hepsini unutun.

1.Gassho Meiso: (Gasho Meditasyonu)
Japonca'da gassho sözcüğü, "İki elin birleşmesi" anlamına gelir.

1 - İki elinizi kalp merkezinizde birleştirerek Gassho uygulaması yapabilirsiniz. Bay Ogawa şöyle tarif eder: Ellerinizi burnunuzun altında öyle bir mesafede tutun ki, nefes aldığınız zaman burnunuzdan çıkan soluk hafifçe parmaklarınızı okşasın. Bu tarif ile herkesin ellerini ne kadar yukarıda tutması gerektiği net bir şekilde anlaşılmaktadır.
2 - Bu meditasyon sırasında burnunuzdan nefes alıp, ağzınızdan verin. Qi Gong uygulamalarında nefes alırken dilinizi damağınıza dayayın, nefesi ağzınızdan verirken de bırakın. Dilin bu pozisyonları, enerjinin, beden ve akıldaki dolaşımını tamamlar.
3 - Gözlerinizi kapatıp rahat bir pozisyonda bir sandalyeye veya yere, bağdaş, ya da yarı bağdaş kurarak oturun. Belinizi dik bir şekilde mümkün olduğu kadar bükmeden tutun. Gerekiyorsa sırtınızı bir yastıkla destekleyin veya duvara dayayın.

Dünyada bunu yapan herkesin belirttiği gibi, meditasyon dik durulduğu takdirde daha kolay olur, ama sandalyede oturarak da, yatarak da yapabilirsiniz. Zaten bir kere alışmışsanız her yerde, her zaman, gözleriniz açık da olsa, kapalı da olsa kolaylıkla medite olabilirsiniz. Medite olabilirseniz her faaliyetiniz mutluluk ve huzurla dolar.
Mümkünse enerjiyi içinizde tutmak için gözlerinizi kapayın. Genellikle hep çevreye bakınma alışkanlığımız vardır ve her şeye göre koşullanırız. Bunlar zihnimizi dağıtır, bilinçsiz bir duruma sokar.
Nefesin bedeninize girmesini sağlayın. Düzenlemeye gerek yok. Karnınıza doğru derin nefes alın. Bunu yapmayı bilmiyorsanız, ya bilen birine sorun, ya da elinizi karnınıza koyup o bölgeye doğru nefes alıp verin. Kısa sürede alışırsınız. Hergün alıştırma yaparsanız daha derin nefes alabilir hale gelirsiniz. Bu, ileride tarif edeceğimiz Joshin Kokyuu-Ho tekniğidir.
Gassho meditasyonunun amacı uygulayıcının enerjisini arttırmak ve meditatif bir hale sokmaktır. Her sabah veya akşam, 20-30 dakika, grup ile veya yalnız alıştırma yapabilirsiniz.
Gassho meditasyonu için kurallar çok basittir: Dikkatinizi, birleştirmiş olduğunuz ellerinizin orta parmakları üzerine odaklayın ve her şeyi unutun.
 Zihninizin gözünü bulutlandıran düşünceleri kovalamayın. Onlara bakın, tanımlayın, sonra da dikkatinizi orta parmaklarınızın birleştiği noktaya geri toplayın. Gassho meditasyonu ile medite olur, ellerimizi kalplerimizin önünde birleştirdiğimiz zaman adlandırdığımız prensibe veya Tanrı'ya olan minnetimizi gösteririz.
Seminerlerimize katılan yüzlerce katılımcı ile birlikte gördüğümüz gibi, gassho meditasyonu doğu zihniyetine de, batı zihniyetine de uyuyor. Genç ya da yaşlı, hangi geçmişte olursa olsun herkes keyfini çıkarsın. Hepimiz, bu alıştırmaların içsel diyalogumuzu izlemeyi ve herzamankinden daha rahat olmamızı kolaylaştırdığı konusunda aynı fikirdeyiz.
Ezoterik Budizm'de sol el, ay, sağ el ise güneşle bağlantılı sayılmaktadır.

Her bir parmak beş elemandan birisini temsil etmektedir.

Başparmaklar Boşluğu
İşaret parmakları Havayı
Orta parmaklar Ateşi
Yüzük parmakları Suyu
Küçük parmaklar Toprağı temsil eder.

Ezoterik Budizme göre, parmak uçları da belirli nitelikleri ifade eder.

Başparmaklar anlayışı
İşaret parmakları eylemi
Orta parmaklar benimsemeyi
Yüzük parmaklan algılamayı
Küçük parmaklar şekli ifade eder.

Meditatif açıdan, ellerimizi birleştirdiğimiz zaman güneş, ay ve bütün elemanlar bir araya gelirler. Dikkatimizi orta parmaklarımıza odaklayarak meditasyonun ateş kavramını vurgulamış olur, yani bilinçsiz elemanları yakma bilinci kazanırız.
Parmak uçlarınız aynı zamanda birçok sinir ucu ve meridyeni de barındırır. Orta parmakta biten meridyen, el meridyeninin dış zarıdır. (Jueyin) Göğüsten kolun orta kısmına, bileğe, el ayasına geçer, orta parmağın ucunda biter. Meditasyon sırasında elleriniz yorulursa yavaşça indirip, dizlerinizin üzerinde dinlendirebilirsiniz. Dikkatinizi, orta parmakların birleştiği yerde odaklamaya devam edin.

http://www.spiritualizm.com/cizruz2.jpg

Teknik 2 - Reiji-Ho: Reiki Duası

http://www.spiritualizm.com/birbilgi/resimler/reiki/reiki-uygulamalari-teknikleri-grafikler-cizimler-reiki-resimleri-sembolleri0012.jpg

1 - Ellerinizi göğsünüzün önünde birleştirin ve enerjinin içinizde akması için izin isteyin
2 - Hastanızın her seviyede şifası ve iyiliğini isteyin.
3 - Birleştirmiş olduğunuz ellerinizi üçüncü göz hizasına getirin ve Reiki'den, ellerinizi ihtiyaç olan bölgeye yönlendirmesini isteyin.
4 - Ellerinizi izleyerek uygulamaya başlayın.


2. Reiji-Ho: Reiki Enerjisinin Görünüşü

Japonca Reiji, 'ruhun görünmesi' anlamına gelir. Şimdi konumuz Reiki olduğu için, burada, Reiki Enerjisinin görünmesi şeklinde algılanmalıdır. Hawayo Takata'nın günlüğünde bu teknik, ''enerji açısından en büyük sır" olarak tarif edilmişti.
Bu teknik bize sezgilerimize göre hareket etmemizi öğretiyor. Sezgilerimizi geliştirmek zorunda değiliz, çünkü zaten doğuştan bize bahşedilmiş. Yapacağımız tek şey sezgilerimize kulak vermek ve onları izlemek. Hepimizin sezgilerimizi dinlemediğimiz zamanlar olmuştur. Genellikle inkar ederiz. Oysa ne kadar çok hayatıma ve kendime güvenirsem, sezgilerim de o kadar gelişir.
Egonun, kendi realitemizi yarattığımızı düşünmesi ve yaşantımızdaki olay ve koşulları belirtmesi çok memnuniyet verici, ama benim yaşadığım deneyim bu teoriyi teyit etmiyor. Tabii ki, bereket sağlamak için açık olmalıyız, ama hayat bize rağmen kendi yörüngesinde gidiyor. Öğrenmemiz gereken şey akışı durdurmadan kenara çekilmek ve hayatı, yaşaması için kendi haline bırakmak.
Reiki konusunda ve Reiji tekniğinde, hayatın kendini yaşamasına izin vermek demek , enerjinin nereye, ne zaman ve nasıl olursa olsun akmasına izin vermek demektir.
Bu teknik için gereken şartlar çok kolaydır:
- Rahat bir pozisyonda oturun veya ayakta durun, gözlerinizi kapatın.
- Ellerinizi kalbinizin önünde birleştiriri ve enerjinin içinizden akması için izin isteyin.
Ne olduğunu anlamak için beklemeyin. Büyük bir hızla bedenin belirli bir bölgesine yönlendirileceksinizdir. Bu birçok farklı şekilde gerçekleşebilir. Eğer görsel olarak yönlendiriliyorsanız, içsel benliğiniz şifaya ihtiyacı olan organın adeta önünüze atladı­ğını hissedecektir.
İşitsel olarak yönlendiriliyorsanız, bedenin ilk önce hangi bölgesine şifa uygulanacağını duyacaksınızdır. Eğer hissi olarak yönlendiriliyorsanız,  Bedenin gerilmiş, sert olan bölgesini bulunca enerji uygulamaya başlayın.
   Ellerinizde bir gıdıklanma, belirli bir sıcaklık, manyetik bir duygu veya sadece his oluşacaktır.PRANAYAMA ÖNCESİ HAZIRLIKLAR

Kapalabhati Kriya ; Her iki burun deliğinden aktif nefes ver (nefesi burundan hızlı ve biraz sert olarak ver), pasif nefes al.
Alternatif Kapalabhati Kriya ; Önce sağ burun deliğini kapatarak, sol burun deliğinden nefes alıp ver, sonra diğeriyle uygula

BÖLGESEL NEFES
1-Diyafram nefesi ; Sırt üstü yere uzan ve ellerini karnının üzerine koy, göbeğini şişirerek yavaş ve derin nefes al,karın dışarı doğru çıksın,2 sn. bekle,ve nefesini verirken karnın düzleşsin. 5 kez tekrarla
2-Göğüs nefesi ; Kollarını ileri doğru uzat, avuç içlerin birbirine baksın, göğsünü şişirerek yavaş ve derin nefes alırken kollarını iki yana aç ve geriye doğru esnet,2 sn. bekle, yavaşça nefesini verirken kollarını kapat. 5 kez tekrarla.
3-Köprücük kemiği nefesi ; Ellerini omuzlarının üzerine yerleştir, göğüs, kaburga, göbek sabit kalsın, nefes alırken omuzlar hafifçe yukarı kalksın ve geri gitsin, 2 sn. bekle ve yavaşça nefes ver. 5 kez tekrarla.
4-Tam Yogik nefes ; Kollarını bedeninin aşağısında her iki yana uzat, nefes alırken sırayla diyafram, göğüs ve köprücük kemiği nefesini uygularken sırayla göbek, göğüs ve omuzlar hareket etsin bu arada kollarını yavaşça yukarı doğru kaldır, hafifçe geriye esne, 2 sn bekle nefes verirken kollarını geri indir. 5 kez tekrarla.


PRANAYAMA ÇALIŞMALARI
1-Surya Anuloma Viloma ; Sol burun deliğini kapat ve sağ burnundan nefes ver, çok yavaş ve derin bir şekilde nefes al, yine çok yavaş bir şekilde hiç acele etmeden nefesini ver. 9 kez tekrarla.
2-Çandra Anuloma Viloma ; Yukarıdaki uygulamanın aynısını sağ burun deliğini kapatarak , sol burun deliğinden nefes alıp vererek uygula 9 kez tekrarla.

NADİ ŞUDHİ ; Sadece sağ elini kullanarak sağ burun deliğini kapat, sol burun deliğinden  nefes ver çok çok yavaş,  sol burun deliğinden derin ve çok yavaş nefes al, sağ elini kullanarak sol burun deliğini kapat, sağ burun deliğinden yavaşça nefes ver, ve sağ burun deliğinden  derin ve çok yavaş nefes al 9 kez tekrarla.

 

SERİNLETİCİ  PRANAYAMA ;
1-Şitali ; Dilini her iki yandan ortaya doğru bük, ağzın açık ağızdan nefes al ve ağzını kapat burundan nefes ver.9 kez tekrarla.
2-Şitkari ; Dilini yukarı doğru bük, dişlerinin arasına al ve yavaşça ağzından nefes al, hava dilinşn her iki yanından girsin, ağzını kapat burnundan nefes ver. 9 kez tekrarla.
3-Sadanta ; Dişlerini kenetle, dilinin ucunu dişlerinin ön tarafına değdir ve dişlerinin arasından nefes al, ağzını kapat nefes ver. 9 kez tekrarla.

SES REZONANS TEKNİĞİ ;
- Derin bir nefes al ve ‘’ A ‘’ sesi çıkar. 9 kez tekrarla.
- Sırasıyla  ‘’ U ‘’ sesi ve ‘’ M ‘’ sesini de aynı şekilde uygula.
- En son ‘’ AUM ‘’ sesini üç eşit parçaya bölerek tek nefeste uygula. 9 kez tekrar et.

joshin Kokyuu Ho : Reiki nefesi

Kenyoku Ho : Kuru banyo

Gassho : Birleşen iki el, Nameste: İçindeki gücü selamla,

EVRENSEL DÖNÜŞÜM 5 Element niyeti ;

Sevgili kaynak teşekkür ederim, lütfen !
Boşluğu (baş parmaklar hissedilir) doldur,taşana kadar doldur.
Havayı (işaret parmakları),
Ateşi (orta parmaklar),
Suyu (yüzük parmağı),
Toprağı (serçe parmaklar) için  hissedilerek söylenir.
 
Reiki nin 5 Değerli İlkesi ;
1-
Bugün için öfkelenmiyorum   _____    Kök çakra nın saldırganlık duygusunu yok eder.
2-Bugün için endişelenmiyorum______ Hara çakra nın yaşam sevinci duygusunu yükseltir.
3-Bugün için yeterince çalışıyorum___  Mide çakra nın güçlendirme duygusunu  sorumluluk,
düzen,disiplin,irade olarak yükseltir.   
4-Bugün için herkese iyi davranıyorum _Boğaz çakra nın kendini ifade duygusunu başkalarına   yönelik nazik, sevecen, hoşgörülü, şefkatli davranmaya yöneltir.                                                           
5-Bugün için her şeye şükrediyorum __  Alın çakra nın minnet duygusunun Varlığımıza,Yaradan a, sağlığımıza, sevdiklerimize, sahip olduklarımıza ve değerlerimize olan şükran ifadesidir.

Reiki ye Bağlanmak:
‘’ Niyet ettim Reiki ye kanal olmaya ‘’ 3 kez tekrar edilir.

Reiki açılış niyeti :
Bunun için Allah tan, Dr. Usui den ve tüm Reiki Rehber lerinden yardım rica ediyorum ve şimdiden yardımları  için, teşekkürlerimi, şükranlarımı ve minnetimi sunuyorum.
‘’ Niyet ettim Reiki ile iyileştirilmeme ‘’ 3 kez tekrar edilir.

Reiji Ho ( Reiki Duası ) :
‘’ Niyet ettim  iyileştirilmem için yönlendirilmeye ‘’ 3 kez tekrar edilir.

Çakraların dengelenmesi:
1- Sağ el kök çakra, sol el alın çakra,
2- Sağ el hara çakra, sol el boğaz çakra,
3- Sağ el mide çakra, sol el kalp çakra.

‘’ Niyet ettim Reiki nin kök çakram ve alın çakramın dengelenmesi ve birlikte uyum içerisinde çalışması  için akmasına ‘’

Reiki kapanış niyeti :
Reiki ye kanal olduğum için teşekkür, şükran ve minnetimi sunuyorum, şükürler olsun.

Reiki nin 22 bölgeye uygulanan İyileştirme tekniği :
 
 1- Taç çakra                  12-Dirsekler
 2- Gözler                       13-Omuz
 3- Şakaklar                   14-Sırt
 4- Kulaklar                    15-Böbrekler
 5- Art kafa                   16-Üst basen
 6- Baş üstü                   17-Orta basen
 7- Troid timus bezi      18-Diz arkası
 8- Göğüsler                  19-Dizüstü
 9- Mide, karaciğer       20-Ayak bilekleri                                           
10- Kasıklar (V pzs.)      21-Topuklar
11- Yan basen                22-Ayak parmakları
 
Geleneksel Reiki Ryoho kullanılan baş pozisyonları - Öz Tedavi 
 

http://www.threshold.ca/reiki/sample/Shoden/Images/52Self_Forehead.JPG

Zento-met:

Kaş ve baş üstüne (saç büyümeye başlar hat) arasında Alın top,

http://www.threshold.ca/reiki/sample/Shoden/Images/53Self_Temples.JPG

Sokuto-met:

Aynı zamanda başınızın her iki taraf (tapınak) 
 

http://www.threshold.ca/reiki/sample/Shoden/Images/54Self_Back_of_head.JPG

Koutou-met:

Başınızın üst sırt, baş ve omurganın üst arasındaki orta nokta

http://www.threshold.ca/reiki/sample/Shoden/Images/55Self_Back_of_neck.JPG

Enzui-met:

Sırt boyun üst bölümünde; nerede beyin ve omurga buluştuğu

 

http://www.threshold.ca/reiki/sample/Shoden/Images/56Self_Top_of_head.JPG

Toucho-met:

Başınızın üst kısmı; taç

 


 

 

    
    

 Gassho ve Reiki açılış niyeti                                           Çakra ları dengeleme
DSC02048.jpgDSC02049.jpgDSC02051.jpgDSC02052.jpg
Reiki nin 22 özel noktaya dokunuşu
DSC02055.jpgDSC02057.jpgDSC02059.jpgDSC02061.jpg
DSC02064-2.jpgDSC02065.jpgDSC02066.jpgDSC02068.jpg
DSC02069.jpgDSC02071.jpgDSC02074.jpgDSC02076.jpg
DSC02077.jpgDSC02079-2.jpgDSC02082-2.jpgDSC02083-2.jpgDSC02086-2.jpgDSC02088.jpgDSC02093.jpgDSC02095.jpg
DSC02098.jpgDSC02100.jpg

 

Reiki 1        Usui Gerçeğin Yolu Başlangıç        Çalışma Prensipleri : 12 Adım

1-Pranayama Hazırlık (1 x 30) pranayama (3 x 9), Ses rezonans tekniği A,U ve (M Mu olarak) 9 kez, AUM 9kez
2-Reiki ye bağlanma niyeti   
3-Joshin Kokyuu Ho Reiki nefesi
4-Kenyoku Ho 3 kez uygulanır.
5-Gassho Birleşen iki el
6-Evrensel Dönüşüm 5 Element niyeti
7-Reiki nin 5 ilkesi sesli olarak söylenir
8-Reiki iyileştirilme niyeti 3 kez
9- Reiji Ho ( Reiki Duası ) yönlendirilme niyeti 3 kez
10-Chiryo Ho ( İyileştirme yöntemi ) 5 baş pozisyonu, sezgisel çalışma
11-Çakraların dengelenmesi
12-Reiki nin kapanış niyeti.