FACEBOOK 

   

REİKİ.GEN.TR

İNSTAGRAM 

2. İnisiyasyon OKUDEN ZENKI (derin bilgi)

1. Derece Reiki de sembol yoktur ve bir Reiki seansı sırasında verilmesi gerekli değildir. Bununla birlikte, 2. Derece ve ötesinde verilen semboller ve bunları aktif hale getiren inisiasyonlar, Reiki iyileştirme sistemine güç ve yönlülük katar. Reiki sembolleri kutsaldır. Onları gizli tutmak Reiki geleneğinin bir parçasıdır. Sadece 2. Derece ya da daha yüksek Reiki inisiasyonları alanlarda kendini ifşa etmektedir.
Gizlilik iki yönlü ele alınabilir. Bu sembolleri gizli tutarak, kişisel anlamda onlara olan saygınızı gösterirsiniz. Başka yazarların onları açığa çıkarması, sizin sembollere olan kişisel saygınızı azaltmaz. Onları gizli tuttuğunuz sürece saygınızı ortaya koyuyorsunuzdur.
İkinci neden ise; sembollerin gücü inisiasyondan geldiğinden, inisiasyon almamış birine bunları göstermek, onlara yardım etmediği gibi, kavram karmaşasına da neden olacaktır.
Birçok Usui Reiki sembolü herhangi bir Japonca sözlükte bulunabilecek Japon Kanji karakterlerinden meydana gelmiştir. Örneğin Uzaktan İyileştirme ve Üstad Sembolleri hem ismen, hem de çiziliş şekilleriyle tamamıyle Japon karakterlerinden meydana gelmiştir. Fakat ilk iki Reiki sembolünün kökeni daha komplekstir. Güç ve dönüşüm sembollerinin isimleri Japonca olmakla birlikte sembollerin kendisi Shaman kaynaklarından ya da Sanskrit ve Kanji şekillerinin kombinasyonundan elde edilebilir.
Sembollerin sadece inisiasyon aldıktan sonra güçlendiği ve amacına yönelik olarak çalıştığı birçok kez kanıtlanmıştır. Reiki enerjisini görebilen psişik yeteneklere sahip şifacılar, inisiasyon aldıktan sonra Reiki enerjisini çok daha net bir şekilde görebildiklerini vurgulamışlardır.
Reiki sembolleri transandantaldır. Birçok sembolün yaptığı gibi, sadece bilinçaltı zihne etki etmekle kalmaz, aynı zamanda Tanrısal Şuurla da doğrudan bağlantılıdır. 2. Derece Reiki almış biri tarafından bir Reiki sembolü kullanıldığında, Rei ya da Tanrısal Şuur, Reiki Enerji fonksiyonlarının yönünü değiştirerek yanıt verir. Bu işlem 2. Derece Reiki almış kişi ile Tanrı arasındaki kutsal ya da ilahi anlaşmaya bağlı olarak gerçekleşir. Kişinin sembolleri harekete geçirmek için özel bir duruma geçmesine gerek yoktur. Her kullanıldıklarında otomatik olarak harekete geçerler. Reiki sembolleri yüksek seviyedeki bilincin ya da şuurun kapılarını açan anahtarlar gibidir. Onları aynı zamanda, birine bastığınızda otomatik olarak özgün sonuçlar elde edebileceğiniz düğmeler olarak ta düşünebilirsiniz.
Tabii ki semboller, onları aktive edebilmek için doğru kullanılmalıdır. Bununla beraber herkes için sembolleri çizmekte tek bir doğru yol olduğu anlamı çıkarılmamalıdır. Onları çizen öğretmenler arasında farklılıklar olacaktır. Hatta bayan Takata bile, her seferinde sembolleri aynı biçimde çizmemiştir. Onun eğittiği 22 Üstad da bile bu sembollerde çeşitli nüanslar gözlenmektedir. Her öğrenciden gelen titreşimlere bağlı olarak, sembollerde de ufak değişiklikler yapması konusunda rehberlik almıştır.
Bir Reiki Üstadı, Reiki sembollerini öğrencisine gösterip, onlar için inisiasyon verdiğinde, öğrenciye gösterilen imaj ile sembollerin temsil ettiği metafizik enerjiler arasında bir bağ kurulur. Bu beynin Stimulus / yanıt mekanizmasına bağlı olarak gelişir.Özel bir deneyime bağlı olarak stimulus sürekli olarak uyarıldığında, onunla kişinin ona verdiği tepki arasında bir ilişki gelişir. İnisiasyon esnasında sembolün temsil ettiği enerji aşağıya gelmekte ve kendini sembole bağlamaktadır. Dolayısı ile öğrenci sembolü düşündüğü an, sembolün temsil ettiği enerji de otomatik olarak akmaya başlayacaktır.
Bayan Takata, öğrencilerinin sembollerin kopyalarını yapmalarına izin vermez, onları ezberletirdi. Bazılarının mükemmel bir hafızaya sahip olmamasından ötürü, semboller öğretmenden öğrenciye aktarılırken, birçok değişiklikler de kendiliğinden gelişmiştir. Bu nedenle bazı Reiki öğretmenlerinin kullandıkları sembollerin Dr. Usui tarafından kullanılan sembollere tam olarak benzemediği gözlenmekle birlikte, bu sembollerde aynı şekilde çalışmaktadırlar. Bu nedenle öğrenciler için en doğru yöntem Reiki Üstadları nın onlara inisiasyon sırasında verdiği sembolleri kullanmaktır. Dışarıdan bakıldığında farklılıklar olmakla birlikte, her öğrencinin sembolü çalışacaktır.
Sembollerin gücü görünüşünden değil, inisiasyon esnasında onlara bağlanan enerjiden gelmektedir.Reiki Sembol ve Mantraları Hakkında Daha Çok Şey Öğrenmek, Neden Daha Avantajlıdır?

Reiki dostlarının, sembol ve mantraları iyi öğrenmeleri çok önemlidir. Anlamlarını ve köklerini ne kadar iyi öğrenirsek, inisiyasyon o kadar daha doğru ve kolay çalışır. Bu aynı zamanda, ilgili koşullarda Reiki ile enerji çalışmasını kolaylaştırır, doğacak problemleri çözmek için gereken yaratıcılığımızı geliştirir. Sembol ve mantraları kullanma konusundaki derin anlayışımız, Doğal Şifanın Usûi Sistemi'ni ruhsal bir yol olarak kullanmamıza ve kendi kişiliğimize uygun bir şekle sokmamıza da yardımcı olur. Sembol ve mantralar için, "Sarayın kapılarını açacak olan anahtarlardır" diyebiliriz.

 

 Reiki Sembol ve Mantralarına Ulaşmanın En İyi Yolu

Dinsel Bir Gösteriş Değil - Saygı '2. Derece Reiki'nin sembol ve mantraları, Reiki sistemi bünyesinde, ancak uygun bir inisiyasyonla kullanılabilecek araçlardır. Uygulanabilir ezoterik becerilerimizden sorumlu olan içimizdeki bilinç, kişinin ilgili olduğu konuyu zihin ve gerçek duygularla, ama dikkat ve sevgiyle yargılar.

O halde 2. derecenin araçlarına, hassasiyetle, sevgiyle, saygıyla yaklaşırsak, içimizdeki zeka bunların önemli şeyler olduğunu algılar ve ona göre hareket eder, hatta sembol ve mantraların geleneksel mahiyetini çok iyi değerlendirir. Sembol ve mantralar, hiçbir surette fetiş veya kutsal emanet gibi kullanılmaz. Onlara kesinlikle tapmamalı ve onlardan söz edildiği zaman, kutsalmış gibi davranmamalıyız. Geleneksel Reiki'nin bu araçlarına en doğru yaklaşım, onları doğru çizmek, çizimlerin olduğu kağıtları parçalayıp, kıvırmamak, yırtmamak, rastgele atmamaktır. Özel bir ritüel ile yakılmadan önce düzgün bir şekilde muhafaza edilmelidirler. Aynı şekilde şifa uygulaması yaparken işlem yanlış yapılırsa yeniden başlanır, bu kez doğru olarak çizilmeye çalışılır. Sembolü kullanmanın amacı, işlemi doğru olarak yerine getirmiş olmaktır.

 

 Özel - Ama Sır Değil

Herkes 'Reiki 2' seminerine dinleyici olarak gelebildiğine, Doğal Şifanın Usui Sistemimin sembolleri Internet'te görülebildiğine, dergi ve kitaplarda gösterildiğine göre, bu semboller sır olamazlar. Ne var ki, ruhsal nedenlerle, onları biraz özel tutmakta yarar vardır, örneğin, kartpostallarda, kartvizitlerde, tişörtlerde, düğmelerde, posterlerde, evlerin duvarlarında veya kültablası gibi yerlerde rastgele kullanılmamaları gerekir. Zaten bu tür kullanım, Reiki enerji sisteminde olmadığı için, ancak sübjektif etkisi olabilir. Semboller, fonksiyon ve işlevleri için ne kadar özenle, saygıyla kullanılırlarsa, içimizdeki zeka, onların anlamlarını o kadar daha iyi kavrar ve Reiki ile bilinçli enerji bağlamında, sembolleri daha etkin bir şekilde kullanır.

 

 Kişinin, Sembol ve Mantralarla Olan İlişkisinin Geliştirilmesi

Eğer sembol ve mantralara doğru bilinç düzeyinde yaklaşırsak, onlarla hemen kişisel bir ilişki kurabilir, zamanla gittikçe daha iyi algılar ve niteliklerini öğreniriz. Bu bilinç çalışması, sembollerin Reiki sistemindeki fonksiyon ve pozisyonları hakkında verilen teknik bilgiye ilaveten, ruhsal anlamlarının anlaşılması için de anahtar görevi yapar. Herhangi bir uygulamada, sadece fonksiyonlarını yerine getirmez, ama aynı zamanda Reiki'yi kullanan kişinin rehber ruhlarını da davet ederler. Bu, o kişinin varlığının titreşimlerini arttırır, onun inisiyasyonunu geliştirir. Sonuç olarak işaretler, rasyonel zekanın anlayamayacağı kadar zor bir şekilde öğrenilir, ama kişi, zamanla deneyimleyerek, mutlaka gelişme gösterecektir.
 Reiki Sembol ve Mantralarının Anlamı

Bu bölümün amacı, Reiki sistemindeki sembol ve mantraların pozisyonlarının ve bunların çeşitli işlevlerinin daha iyi anlaşılmasını sağlamaktır. Batıl inançlardan uzak bir tavır içersinde uygulanmasında yarar vardır. Etkilerini göstermeleri uzun bir süre içersinde, ancak bu yolla mümkün olabilir. Burada, 'Reiki 2' almış olanların aşina olduğu şekliyle, sembollerin adları kısaltılmış halleri ile kullanılacaktır.

Sembolü, inisiye edilmiş olan elinizle veya zihninizden çizip, ilgili mantrayı üç kez tekrarlayın. 2. dereceye nasıl inisiye edildiyseniz, diğer Reiki sembollerini tek tek kullanarak da, sadece CR (güç yoğunlaştırıcı) sembol ile birlikte de kullanabilirsiniz. Tereddüt edildiği takdirde Reiki öğretmenine, hangi şekilde inisiye ettiği sorulabilir. Sembolleri tek tek mi, yoksa CR ile birlikte mi kullanmıştır? Eğer CR'i, diğer sembollerle birlikte kullanılmışsa bu doğru kullanımdır. Master derecesindeki hali dışında, CR hemen hemen her zaman diğer sembollerden sonra kullanılır. CR diğer Reiki sembollerinin etkisini yoğunlaştırır. Bu durumda, her Reiki enerji çalışmasında, etkiyi yoğunlaştırmak için hep kullanılması gerekir.

Burada sembollerin tarifinde öncelikle, kişisel Reiki yolu için önemli olan bilgi ve uygulamalar vardır. Tarihi ve mitolojik geçmişlerinden söz etmeye kalkarsak hayli uzun sürüp bu kita­bı aşacağı için, burada kısaca bahsedilecektir.


 Özgürlüğün Sembolü SHK

Foksiyonu: Aslında SHK, mantal şifa için kullanılır. Bu, orta benlikte yer alan bilinçli ve bilinçaltı uyumsuzlukların çözümü demektir. SHK, zihinsel düzeydeki olumsuzluğu çözmek için, ruhsal ve koruyucu bir işaret olarak kullanılır. Bu, dış dünyadaki olumsuzlukların etkisini azaltır. Örneğin, doğru bir şekilde kullanıldığı takdirde, 'sert' gezegenler olan Satürn, Uranüs, Neptün ve Pluto'dan kaynaklanan astrolojik geçişlerin kontrol altına alınmasını sağlar.

Mantal tedavide, bilincimizin zaman olarak 'şimdi'deki ve mekan olarak 'burada'ki bilinç motivasyonunu destekler. Sadece yaşam ile ilgili çeşitli durumları ve deneyimleri hafifletmekle kalmaz, aynı zamanda ruhsal gelişimimizi de belirli bir seviyeye getirir.

Bu etkiyi ruhsal gelişimimiz açısından açıklayacak olursak, insan gelişiminin tarihine şöyle bir göz atmamız gerekir: Davranış özelliklerimiz ve bunların kullanılışı, dışsal deneyimlerimiz ve bunların içsel kuralları çerçevesinde oluşur. Hiçbir dile uymayan denilebilecek evre sırasında, yani hamilelikte ve konuşturmayı geliştirme evresi olan yaşamın birinci yılında, genel olarak edinilmiş olan alışkanlıklar hayatımızın başka dönemlerinden daha yoğundur. Bu o kadar etkilidir ki, değişmesi çok zordur. Bi­linç oluşmadan sembolik olarak dil kullanma ise daha organize edilmemiştir.

Bu tür davranışlar bilinçsiz olarak yaptığımız her şeyde, örneğin ayakta durma, yürüme, zıplama, dans etme, konuşma, yakalamaya çalışma, yüz ifadeleri, jestler, konuşma, ses tonlamaları ve otomatik duygusal reaksiyonlara), spontane hüküm verme, bir şeyden korkma, utanma, suçluluk duyguları, iğrenme, çelişkiye düşme ve benzeri eylemlerde mevcuttur.

Ne zaman çok önemli bir deneyim yaşayıp etkisi altında ka­lırsak ve kısa bir süre sonra benzer bir deneyim daha yaşarsak, bir huy edinmiş oluruz. Belirli davranışlar, insan doğası içindeki yapısal güncelleşme programı yoluyla/şimdinin ihtiyaçlarına kolay adapte olamaz. Bu davranışlar genellikle çocuklukta şekillenir. Rehberlik programları denilebilecek programlar, daha önce yaşamak için gerekli olan bu örnekleri alır, bu amaçla ulaşabildikleri bilinçaltının bütün güçlerini kullanırlar.

Bu nedenle korku, belli durumlarda oluşur. Treni kaçırma, arabanın anahtarını kaybetme veya kaza geçirecek gibi olma durumlarında, ya baş ağrısı oluşur, ya mide ağrır ya da baygınlık geçirilir, kısaca bir şekilde çevreden kopulur. Yani bütün davranış tepkileri, insanların o andaki ihtiyaçlarına adapte edilemez. Bu nedenle de, içinde mutluluk, başarı ve esenlik olan iyi bir yaşantı sürmemize engel olur. Ayrıca bu tür alışkanlıklar, içsel benliğin duygusal enerjilerinin akışını engeller. Mutluluk ve aşk, başarı ve huzur şimdi ve burada vardır. Ruhsal uyanış ve ışığı deneyimleme ise, ancak 'şimdi ve burada' ve tümüyle içimizde mümkün olur. Uzun bir süre ve doğru olarak kullanıldığı zaman, mantal şifa tekniği, bu işi başarmak için çok işe yarar.

Bu nedenle SHK'ye; 'aydınlanmanın sembolü' denmektedir.

Anlamı: SHK, 'Huy' veya 'Eğilim' demektir. Reiki sistemi çerçevesinde, sadece CK ile kullanılır.

Bu sembolün, Reiki uygulayıcılarının kişisel yolu için anlamı: Kişisel tekniklerin olağan etkilerine ilaveten, SHK'nin doğru kullanılışı, şimdi ve gerçek anlayışımızı ve ilahi benliğimizi, sürekli olarak, kendimizle 'şimdi'de olmamızı geliştirir. Ruhsal sevgi kalitesi yükselir, kalbimizin açılmasını deneyimleriz.

SHK gereken bazı Reiki teknikleri: Onaylı ve onaysız Mantal şifa, Reiki tılsımları ve şakra şifası.

Lütfen unutmayın: SHK sizi araba kazasından, hırsızlıktan veya trafik sıkışıklığından koruyacak koruyucu bir işaret değildir. Tek başına, etkili olup da kötü insanların eve girmesine engel olamaz veya küçük çocukları korumaz. Ancak, birlikte yoğun çalışırsanız ve bu aşamada canlı ve etkin alışkanlıklar yaratılırsa, koruyucu bir işaret olur.

Mantal şifa, ipnoz yapmak değildir. Mantal şifanın tek fonksiyonu, Reiki'nin doğrudan, alışkanlıklardaki enerjetik titreşim düzeyine ulaşmasını sağlamaktır. Bir kez ulaştıktan sonra da, insanların kendilerini düzeltmelerini ve faaliyetlerini arttırmalarını ve geliştirmelerini sağlar.

 

 

CR Sembolünün Gücünün Yoğunlaştırılması Fonksiyon: CR, Doğal Şifanın Usui sisteminde, Reiki gücünü ve etkisini arttırmak için kullanılır. CR'nin önemli bir özelliği de,
Reiki'yi uzayda belirli bir yere odaklayıp yoğunlaştırmasıdır. Saat yönünün tersi yönünde çizilirse, maddesel etkinin yoğunluğu fark edilebilir, ama ters çizilirse, Reiki gücünü maddesel seviyeye yönlendirme açısından daha az etkili olur. CR gerektiğinde birkaç kez kullanılabilir. Bu durumda, alıcı temel olarak kabul ediyorsa, Reiki enerjisi daha güçlü akar. Reiki'nin beden bilinci tarafından absorbe edilme kuralı, bu işaret ile geçersiz kılınamaz.

Japon Shinto geleneğinde, CR sembolü aynı zamanda isteklerin gerçekleştirilmesine yardımcı olur.

Anlamı: CR'nin anlamı, "Reiki şimdi daha yoğun olarak buraya akmalı!" dır. CR, tam olarak "İmparatorun Emri" veya "Tenno'nun öğretileri" olarak tercüme edilebilir. Ayrıca bir de ezoterik anlamı vardır: "Buda doğasının gerçekleşmesi". Bu, fiziksel bedendeki ruhsal uyanışı temsil eder. CR sembolü bir ideogramdır, yani belirli bir düşüncenin resim gibi anlatımıdır. Bu bağlamda Japonca sözlüğe bakmanın bir yararı olmayacaktır.

CR'in Reiki Uygulayıcılarının Ruhsal Yolu İçin Anlamış CR'i doğru kullanmak suretiyle, pratik enerji çalışmaları çerçevesinde, yukarıda belirtilmiş olan etkiler zamanla oluşturulabilir. CR, her maddesel cisim ve varlığın ruhsal doğasına ulaşmamız için bize çok yardımcı olacaktır. Günlük hayatımızda yaşadığımız örnekleri maddesel kabuğumuz yerine, bu yeni bakış açısına göre yönlendirmek daha yerinde olur.

Ayrıca CR, her deneyimin daima akıl, düşünce ve mantal yapı tarafından işleme konduğunu gösterir. Bu bağlamda CR hepimizin, belirli düşüncelere dikkatimizi vererek, dış dünyada karşılaşacağımız olayları da bizim nitelendirdiğimiz gerçeğini vurgulamaktadır.
CR'in kullanılması gereken bazı Reiki teknikleri: CR, etkiyi arttırmak için herhangi bir Reiki tekniği ile kullanılabilir. Hatta, yer belirleme açısından Reiki'nin odaklanmasını sağlar.
Lütfen unutmayın: Yer belirleme açısından Reiki'yi doğru olarak odaklamak için, CR sembolünü doğru olarak yerleştiriniz. CR sembolü, daima saatin ters yönünde çizilmelidir. Yani, enerjinin geldiği kaynağın yönü göz önüne alınmalıdır. Süptil enerjilerin ters saat yönündeki alanda daha hızlandığı bir doğa kanunudur. Yani, enerji, maddesel düzeyde, bu alanın diğer tarafına daha yoğun bir etki ile çekilir. (Bu kuralın dünyanın dönüş yönü ile ilgisi yoktur) O halde ekvatorun kuzey ve güneyine eşit olarak uygulanmış olur.

 

Sembolleri Aktif Hale Getirmek ;
Aşağıdaki tanımlamalar sembollerin kanıtlanmış kullanım şekillerini açıklamaktadır. Bununla birlikte, Reiki sembollerinin kendi enerjileri ve şuurları vardır ve onlar üzerinde meditasyon yapmak mümkündür. Dolayısı ile sembollerle deneyim yaşamakta kendinizi özgür hissedin ve  farklı kullanım alanlarını da keşfedin.
Reiki sembollerini aktive etmenin birçok yolu vardır. Hastanın yanına ya da üstüne olabildiği gibi, kendi önünüze,havaya da bu sembolleri çizebilirsiniz. Semboller parmağınızla çizilebildiği gibi, avuç içi çakranızdan dışarı çıkan bir ışın huzmesini hayal edip, elinizin hareketiyle de çizilebilmektedir. Sembolleri, onların ismini düşünerek ya da Reiki 2 ya da daha üst seviyelerde inisiye olmuş olan insanların bulunduğu ortamlarda, isimlerini yüksek sesle söyleyerek de aktive edebilirsiniz.Sembolü gözünüzün önünde canlandırabilir ya da kendinizi onu çizerken hayal edebilirsiniz. Bu yöntemlerden herhangi biri Reiki sembollerini aktive edecektir. Burada önemli olan sizin niyetinizdir. Sembolü aktif hale getirmek için niyetlenmeniz yeterli olacaktır. Yukarıda anlatılan metotlar niyetinizi ifade etmenin basit yollarıdır.

GÜÇ SEMBOLÜ ; Cho_Ku_Rei  ( Odak )

Güç sembolünün isminin anlamı ‘’ Evrenin Tüm Gücünü Buraya Koy ‘’ dur. Güç sembolü, Reiki nin gücünü arttırma ya da Reiki yi özel bir bölgeye odaklamak için kullanılır. Ne zaman ki verdiğiniz Reiki iyileştirmesinin gücünü arttırmak isterseniz, sembolü gözünüzde canlandırmanız ya da ismini düşünmeniz Reiki yi güçlendirecektir. Aynı zamanda hastanın etrafını sıvayıp, tedavi enerjilerinin dışarıya sızmasını önlemede de kullanılabilir. Bu fiziksel olarak hastayı saran altın bir ışık küresi şeklinde görünebilir. Güç sembolü iyileştirme esnasında herhangi bir zaman kullanılmakla birlikte, başlangıçta gücü arttırmak ve son aşamada da iyileştirici enerjileri sıvamak için kullanılır.Oda içindeki negatif psişik enerjileri temizleyip, odayı ışıkla bezeyip, burayı kutsal bir mekan haline getirmek için de güç sembolünü kullanabilirsiniz. Kendinizi, sevdiklerinizi, arabanızı, evinizi ya da sizin için değerli herhangi bir şeyi korumak için de kullanılabilir. Reiki tüm seviyelerde çalıştığından, Onun sağladığı koruma da tüm seviyelerde olacak ve sadece fiziksel zararlara karşı değil, aynı zamanda sözel – duygusal ya da psişik saldırılara karşı da koruma sağlayacaktır. Güç sembolünü başkalarını kutsamakta da kullanabilirsiniz. Birinin elini sıkarken güç sembolünün ismini düşünmeniz,o insanı kutsayacaktır. Deneyimlerle daha birçok kullanım alanı bulabilirsiniz.

Zihinsel / Duygusal Dönüşüm Sembolü ; Sei_He_Ki  ( Uyum )

Bu sembolün ismi ‘’Tanrı ve İnsanlık Bir Oldu ‘’ anlamına gelmektedir. Sembol zihinsel ve duygusal iyileştirmede kullanılabilir. Beynin sol ve sağ yarılarını dengeleyerek, barış ve uyum getirir. Özellikle ilişki problemlerinin iyileştirilmesinde kullanışlıdır. Sinir, korku, depresyon, kızgınlık, kendini kötü hissetme gibi her türde zihinsel / duygusal problemlerde kullanılabilir. Fiziksel olarak bu sembolün enerjisi, duygusal iyileştirme için, kullanıcının kalp çakrasından, ya da zihinsel iyileştirme için güneş sinir ağı ( solar plexus ) çakrasından gelen bir baloncuk olarak ifade edilebilir. Çoğu zaman bu iki enerji birlikte çalışıp, kullanıcının önünde karışıp, hastaya o şekilde etki edecektir. Bu sembol, sigara tiryakiliği ya da aşırı kilo ile ilgili problemlerde kullanılabilir. Hafızayı geliştirmekte ve özellikle bir kimsenin ismini unuttuğumuzda ya da araba anahtarlarını kaybetmek gibi durumlarda kullanıldığında olumlu sonuçlar vermektedir. Bilinçaltı zihnini derinden etkileyen onay sözlerinin geliştirilmesinde, ders çalışma ve öğrenme esnasında da kullanılabilir.
İstenmeyen Alışkanlıkların İyileştirilmesi ;
Dönüşüm sembolü istenmeyen davranışların değiştirilmesi ya da ortadan kaldırılmasında kullanılabilir. İsminizi, istenmeyen davranışınız ve dönüşüm sembolü ile birlikte bir kağıt parçasına yazın. Daha sonra kağıdı iki elinizin arasında tutup, Reiki verin. Bu şekilde zihninizin ve duygularınızın istenmeyen davranışınızla ilişkili kısımlarına Reiki gönderip, onları iyileştirmeye başlayacaksınız. Bunu her gün 20 dak. Ya da daha uzun sürelerde yapın. Kağıdı beraberinizde taşıyın ve eğer gün içinde istenmeyen davranışınız kendini gösterirse, kağıdı tutun ve Reiki verin. Örnek olarak kilo kaybetmek istiyorsanız, isminizi, ‘’ yiyecek ‘’ kelimesini ve dönüşüm sembolünü bir kagıda yazın. Her gün ve her yemekten önce kağıda Reiki verin. Böylelikle hem daha az hem de daha sağlıklı yiyecekler yiyeceksiniz. Kağıt üzerine  ‘’Sağlıklı kilo kaybı ‘’ ya da sizin için uygun farklı cümleler de yazabilirsiniz.

Uzaktan İyileştirme Sembolü ; Hon_Sha_Ze_Sho_Nen   ( Birlik )

Bu sembolün ismi  ‘’Benim ve Senin İçindeki Yüksek Benlik, Uyum ve Barışı Yükseltmek İçin Bir Olsun ‘’ Hayatın bir olması, hepimizin içerisinde aynı Yüksek Benlik şuurunun var olduğu prensibine göre çalışır. Bu sembol uzak mesafede olanlara Reiki göndermede kullanılır. Bir odanın, şehrin hatta ülkenin ya da dünyanın herhangi bir yerindeki kişilere Reiki gönderebilirsiniz. Bu sembolü kullanırken uzaklık bir engel teşkil etmez. Kimi zaman, Reiki gönderilen kişinin resmi sembolle bağlantı kurmada kullanılır.
Uzaklık sembolü zamanla bir köprü kurmada da kullanılabilir. Bu şekilde geleceğe Reiki gönderebilirsiniz. Örneğin ileride gerçekleşecek olan önemli bir aktivitenizin tarihini biliyorsanız, randevunuza yardımcı olacak şekilde o tarihe Reiki gönderebilirsiniz. Bu şekilde kullanıldığında Reiki enerjisi bir pil gibi depolanır. Zamanı geldiğinde enerji açığa çıkıp, sizi sarar ve yardım eder. İnsanlar bu tekniği iş görüşmelerinden, sınavlardan, ameliyat ya da diğer önemli olaylardan önce kullanırlar.
Bu sembol ile geçmişe de Reiki gönderebilirsiniz. Yaklaşık tarihini bildiğiniz, geçmişe ait travmatik bir deneyiminiz var ise, bu sembolle geçmişe Reiki yollayarak bu travmayı iyileştirebilirsiniz. O döneme ait bir resim bunu gerçekleştirmenize yardımcı olacaktır. Buna rağmen tarihi bilmiyor ya da resme sahip değilseniz, problemi tanımlayarak ve Reiki den problemi oluşturan nedene gidip, onu iyileştirmesini istemekle de sonuca ulaşabilirsiniz. Bu teknik aynı zamanda geçmiş yaşamlarınıza ( enkarnelerinize ) ait problemlerin iyileştirilmesinde de kullanılabilir.
Bu sembol yer belirleyici bir araç olarak ta kullanılabilir. Eğer tedavi esnasında vücudun neresine enerji vermeniz gerektiğini bilmiyorsanız, uzaklık sembolünü kullanın ve Reiki enerjisini problemin nedenine gönderin. Böylelikle problemin nedenini bilmeseniz de Reiki enerjisi gerekli yere gidecektir.
Uzaklık sembolü ruhun açığa çıkarılması çalışmalarında da kullanılabilir. Bu çok güçlü ve basit bir işlemdir. Sizinle ruh arasındaki bir mücadeleye dayanmadığından, sizi enerjinizin boşalması ya da zarar görebileceğiniz bir yola girmeniz söz konusu değildir. Ruha Reiki göndermek için uzaklık sembolünü kullanın ve daha sonra Yükselen Üstadları, ruhu ışığa götürmelerini istemek niyetiyle çağırın. Birkaç dakika ya da işlemin tamamlandığını hissedene kadar Reiki göndermeye devam edin. Yükselen Üstadlar bütün işi yapıp, ruh ile, hem kişiyi, hem de ruhu iyileştirecek doğru ortamı yaratmak için ilgileneceklerdir.

Kenyoku Tekniği: Susuz Banyo
Japonca kenyoku, susuz/kuru banyo/yıkanma anlamına gelir. Eski Japon geleneğine göre, buz gibi suyu bedenin üzerine çarpma şeklinde uygulandığı Kenyoku, bedeni ve ruhu arındırır. Enerjinizi güçlendirir, hastalarınızdan, koşullarınızdan, düşünce ve duygularınızdan arındırır. Sizi şu andaki duruma getirir. Çünkü çoğu kez, gün boyunca aklımız, çeşitli düşünceler, üzüntü, neşe ve diğer duygular arasında kaybolur gider veya aynı şekilde başkalarinin bu halinden etkileniriz. Kendi hayallerimize daldığımız veya başkalarının etkisinde kaldığımız zamanlar, farkına varmadan bir düşünce yağmuru altında kalırız. Bu tıpkı bir maymunun, sürekli olarak bir daldan başkasına atlamasına benzer. Kısır bir döngüdür ve aslında tek zaman olarak var olan 'Şimdi'yi algılayamayacak hale geliriz. Bu düşüncelerden kurtulamayız, çünkü zihinsel ve duygusal olarak bizi esir etmiştir.
Reiki araştırmalarımızla, Kenyoku'yu uygulamak üzere şöyle bir yol keşfettik.
                                                     

Dr. Usui'nin bunu şöyle öğrettiği söyleniyor: 
                                                  ( uygulama şekli )
- Sağ elinizi, göğsünüzün sol tarafına koyun, kaldırmadan yavaşça aşağıya, sağ kalçanıza kadar sürtün. Aynı şeyi sol elinizle sağdan yaparak sol kalçanıza getirin. Sonra sağ elinizle tekrar yapın.
- Sonra sol avucunuzu açm, sağ elinizi, bilekten parmak uçlarına kadar yavaşça sürtün. Aynı şeyi sol elinizle sağ elinize uygulayın. Sağ elinizle bir kez daha uygulayın.


 


 


 

 

 

Teknik 3- Kenyoku: Susuz Banyo ( Uygulama Şekli )
1-6: Sağ elinizi, göğsünüzün sol tarafına koyun, kaldırmadan yavaşça aşağıya sağ kalçanıza kadar sürtün. Aynı şeyi, sol elinizle sağdan yaparak sol kalçanıza getirin. Sonra sağ elinizle tekrar yapın.
7-12: Sonra sol avucunuzu açın, sağ elinizi, bilekten parmak uçlarına kadar yavaşça sürtün. Aynı şeyi sol elinizle sağ elinize uygulayın.4. Joshin Kokyuu-Ho Nefes Alma Tekniği
- Japon terimi Joshin Kokyuu-Ho, 'Ruhu arındırmak için nefes alma egzersizi', enerjinizi güçlendirmek için uygulanan bir nefes alma tekniğidir. Bilinçli olarak evrenden gelen enerjiyi içinize çekip onu Tan-den'inizde biriktirmeyi öğretir. Böylece enerji ellerinizden akacaktır.
- Nefesi burnunuzdan çekerken, Reiki enerjisini taç şakranızdan içeri aldığınızı hayal edin. Enerjiyi, Tanden'inize doğru çektiğinizi düşünün. Nefes, Tan­den'inize ulaştığı zaman, kendinizi sıkmadan birkaç saniye orada tutun. Kendi ritminizi bulun, nefesin bütün bedeninize yayıldığını hayal edin. Sonra nefesi ağzınızdan verin, enerjinin parmak uçlarınıza, ellerinize, ayak parmaklarınızın ucuna ve ayak şakranıza yayıldığını düşünün.
Bu teknik Reiki enerjinizi arttıracak ve kendinizi, enerji için kanal olan ince bir bambu kamışı gibi hissetmenizi sağlayacaktır. Bunu uygularken, enerjinin size ait olmadığını fark edecek, hayattaki her şeyle birlikte atan nabız gibi bir güç olduğunu düşüneceksiniz. Uygulama yaptıkça, kendi kişisel enerjiniz olduğunu düşünmüş olduğunuz gücün eriyip sizin akıl-beden sisteminizdeki evrensel enerji ile birleştiğini göreceksiniz. Sonra öyle bir noktaya geleceksiniz ki evrenin nerede bittiği, 'Ben'in nerede başladığı çizgiyi anlamak zorlaşacak.
Bu tekniği, özellikle Reiki'ye yeni başlayanlara öğretmek çok zevkli oluyor. Genellikle herkes enerjiyi hissedip, görebilecekken yeni başlayanlar nedense birden çok fazla şey bekleyip hissedemiyorlar, çünkü henüz duyarlı değiller. Ancak benim deneyimlerimde, bu tekniğe kimse direnemiyor.
yeri konusunda tam olarak emin değilseniz, aşağıdaki şu egzersiz yoluyla bulabilirsiniz. Merkezi bulma, uzak doğu dövüş sanatlarında oldukça sık kullanılır. (Bazı kişiler tan­den'in ikinci çakraya benzediğini söylerler, bazılarına göre ise müstakildir ve çakra sistemi ile bağlantısı yoktur.)
Olumsuz Etki; Yüksek tansiyon sorunlu kişiler ve hamile kadınlar bu uygulamayı yapmamalıdır. Uygulama sırasında baş dönmesi hissedildiği anda derhal bırakılmalıdır. Teknik 4 - Joshin Kokyuu-Ho: Ruhu Arındırmak İçin Nefes Alma Tekniği
Ön Alıştırma:
1: Rahat ve dik bir şekilde ayakta durun.
2: Bir iki kez derin nefes alın. Bedeninizdeki gerilimi atın ve güzel bir şeyler düşünmeye çalışın. Ağzınızı hafifçe açın, burnunuzdan nefes alırken dilinizi damağınıza dayayın, Ağzınızdan nefes verirken dilinizi serbest bırakın.
3: Dikkatinizi alt bedeninize verirken dizlerinizi hafifçe bükün. Aşamaları çok çok yavaş yapın. Birden alt göbeğinizin farkına varacaksınız.
Temel Alıştırma:
Burnunuzdan soluk alarak Reiki enerjisini taç sokranızdan içeri çektiğinizi hayal edin. Enerjiyi alt bedeninizdeki Tanden'e doğru çekin. Nefes Tanden'e ulaştığı zaman birkaç saniye orada tutun, nefesin genişlediğini, bütün bedeninize yayıldığını düşünün.


Sonra ağzınızdan nefes vererek enerjinin parmak uçlarınıza; el şakralarınıza, ayak parmaklarınızın ucuna ve çakralara ulaşsın.
 
 

9. Seiheki Chiryo; Kötü Alışkanlıklar İçin Şifa Tekniği
Japonca seiheki, 'alışkanlık', chiryo, 'tedavi' demektir. Bu teknik, kötü alışkanlıklardan kurtulmak amacıyla uygulanır. Birçok kimse bu tekniği, Batı Reiki'sinin    programlama tekniği olarak bilir. Programlama tekniği, orijinal tekniğin daha gelişmiş şeklidir. ('Reiki  Ateşi'' adlı kitabımda anlatıldığı gibi). Bu, Reiki sembollerinin kullanılışı ile ilgili, ama buradaki teknik ilgili değildir. Eğer tek başına çalışıyorsanız, bir onaylama yapın. Hastalara şifa uyguluyorsanız, onların onaylama yapmalarına yardımcı olun. Unutmayın, onaylamalar kısa, kesin ve olumlu, geniş zamanda ve kullanan kişinin kendi ağzından olmalı, ancak asla sınırlayıcı olmamalıdır. İnsanların hayatlarında gerçekten ne istediklerini anlamak için zaman gerekir, çünkü dileklerimizin, başlangıçta çok belirgin olmayan çok daha derin anlamları vardır.
İzlenecek yol:
Sürekli olarak kullanmadığınız elinizi, (eğer solaksanız sağ elinizi, değilseniz sol elinizi) hastanın alnına, herzaman kullandığınız elinizi de başının arkasına koyun. Elleriniz iki veya üç daki­ka orada dursun, bu arada siz zihninizden onaylamayı tekrarlayın. Sonra onaylamayı bitirip, hastanın alnındaki elinizi yavaşça çekerken, başının arkasındaki diğer elinizi çekmeden Reiki enerjisi verin.
Dr. Usui bu teknikle birlikte, beş Reiki prensibini ve Meiji İmparatoru'nun şiirini kullanırmış. Hastanın alnına ve başının arkasına dokunurken onaylama yerine, beş prensibi tekrarlarmış.

 

 
Teknik 9 - Seiheki Chiryo: Kötü Alışkanlıklar İçin Şifa Tekniği
1: Sürekli olarak kullandığınız eliniz hangisi ise diğerini, örneğin sağ ise, sol elinizi hastanın alnına, diğerini başının arkasına koyun. Zihninizden onaylamayı tekrarlarken, ellerinizi iki üç dakika boyunca hiç kaldırmayın. 2: Onaylamayı yavaşça bitirirken, hastanın alnında olan elinizi yavaşça çekin, başının arkasındaki elinizle Reiki enerjisi verin.

10. Koki-Ho: Nefesle Şifa Verilmesi

Daha önce sözünü etmiş olduğumuz gibi, içimize enerji ve gazlardan oluşmuş bir karışım çekeriz. Dr.Usui, nefes verirken sıcak basarsa, Reiki'yi yönlendirmek için hem nefesimizi, hem de gözlerimizi kullanabileceğimizi söylemiş. Ancak, nefes ile çalışabilmek için 'Reiki 2'yi öğrenmek gerekiyor. Bay Ogawa, Koki-Ho'yu bize şu şekilde öğretti: İçinize nefes çekip karnınıza doğru yönlendirin. Orada birkaç saniye tutun, dilinizle, 'Reiki 2'deki güç sembolünü damağınıza çizin.  Şimdi sembolü, hastanın bedeninin şifa verilecek olan bölgesine, nefesinizle verin.
Fizik beden, aura ve uzaktan şifada, fotoğraf ile de çalışabilirsiniz. Nefesinizi dışarı verirken güç sembollerini zihninizden çizmenin de yardımı olur. (Eğer sigara içiyorsanız ve bir hastaya nefes ile şifa verme durumunuz varsa, seanstan önce ağız spreyi vs. kullanmayı ihmal etmeyin). Nefes çalışmalarını, anal kaslarınızı çalıştırarak da yapabilirsiniz. (Hui Yin noktası). Nefes tedavisi çok güçlü bir yöntemdir. Seminerlerimizden birinde Walter bana öyle bir üfledi ki, kendime gelmek ve grubu yeniden yönetmek üzere bir hayli güçlük çektim!
Teknik 10- Koki-Ho:

1-4: İçinize nefes çekip karnınıza doğru yöneltin. Birkaç saniye nefesinizi orada tutun, dilinizle, sembolü damağınıza çizin. Sonra nefesinizi dışarı verirken sembolü, hastanın bedeninin şifa gerektiren bölgesine doğru üfleyin.

 

 

13. Hesso Chiryo: Göbekten Şifa Tekniği

Japonca hesso, 'göbek', chiryo ise, 'tedavi' demektir.  Orta parmağınızı göbek deliğinize koyun ve hafifçe attığını hissedinceye kadar biraz bastırın. Karnınızın derinliğindeki aortun atışını tespit etmeye çalışmayın, enerjinin atışını hissetmeye çalışın. Hissedince egzersize başlayabilirsiniz.
Reiki enerjisinin orta parmağınızdan göbeğinizdeki atış noktasına akmasını sağlayın. Uyumlu bir şekilde hareket ettiklerini hissedin. Bunu beş on dakika sürdürün. Bu teknik hastalar üzerinde de uygulanabilir, ama çok çok dikkatli bir şekilde yapılması gerekir. Özellikle hastanızın, göbek deliğine dokunulmasından rahatsız olup olmayacağını önceden öğrenin.

Teknik 13-Hesso Chiryo: Enerjinin Göbeğinize Akmasını Sağlayın.
PRANAYAMA ÖNCESİ HAZIRLIKLAR

Kapalabhati Kriya ; Her iki burun deliğinden aktif nefes ver (nefesi burundan hızlı ve biraz sert olarak ver), pasif nefes al.
Alternatif Kapalabhati Kriya ; Önce sağ burun deliğini kapatarak, sol burun deliğinden nefes alıp ver, sonra diğeriyle uygula

BÖLGESEL NEFES
1-Diyafram nefesi ; Sırt üstü yere uzan ve ellerini karnının üzerine koy, göbeğini şişirerek yavaş ve derin nefes al,karın dışarı doğru çıksın,2 sn. bekle,ve nefesini verirken karnın düzleşsin. 5 kez tekrarla
2-Göğüs nefesi ; Kollarını ileri doğru uzat, avuç içlerin birbirine baksın, göğsünü şişirerek yavaş ve derin nefes alırken kollarını iki yana aç ve geriye doğru esnet,2 sn. bekle, yavaşça nefesini verirken kollarını kapat. 5 kez tekrarla.
3-Köprücük kemiği nefesi ; Ellerini omuzlarının üzerine yerleştir, göğüs, kaburga, göbek sabit kalsın, nefes alırken omuzlar hafifçe yukarı kalksın ve geri gitsin, 2 sn. bekle ve yavaşça nefes ver. 5 kez tekrarla.
4-Tam Yogik nefes ; Kollarını bedeninin aşağısında her iki yana uzat, nefes alırken sırayla diyafram, göğüs ve köprücük kemiği nefesini uygularken sırayla göbek, göğüs ve omuzlar hareket etsin bu arada kollarını yavaşça yukarı doğru kaldır, hafifçe geriye esne, 2 sn bekle nefes verirken kollarını geri indir. 5 kez tekrarla.


PRANAYAMA ÇALIŞMALARI
1-Surya Anuloma Viloma ; Sol burun deliğini kapat ve sağ burnundan nefes ver, çok yavaş ve derin bir şekilde nefes al, yine çok yavaş bir şekilde hiç acele etmeden nefesini ver. 9 kez tekrarla.
2-Çandra Anuloma Viloma ; Yukarıdaki uygulamanın aynısını sağ burun deliğini kapatarak , sol burun deliğinden nefes alıp vererek uygula 9 kez tekrarla.

NADİ ŞUDHİ ; Sadece sağ elini kullanarak sağ burun deliğini kapat, sol burun deliğinden  nefes ver çok çok yavaş,  sol burun deliğinden derin ve çok yavaş nefes al, sağ elini kullanarak sol burun deliğini kapat, sağ burun deliğinden yavaşça nefes ver, ve sağ burun deliğinden  derin ve çok yavaş nefes al 9 kez tekrarla.

 

SERİNLETİCİ  PRANAYAMA ;
1-Şitali ; Dilini her iki yandan ortaya doğru bük, ağzın açık ağızdan nefes al ve ağzını kapat burundan nefes ver.9 kez tekrarla.
2-Şitkari ; Dilini yukarı doğru bük, dişlerinin arasına al ve yavaşça ağzından nefes al, hava dilinşn her iki yanından girsin, ağzını kapat burnundan nefes ver. 9 kez tekrarla.
3-Sadanta ; Dişlerini kenetle, dilinin ucunu dişlerinin ön tarafına değdir ve dişlerinin arasından nefes al, ağzını kapat nefes ver. 9 kez tekrarla.

SES REZONANS TEKNİĞİ ;
- Derin bir nefes al ve ‘’ A ‘’ sesi çıkar. 9 kez tekrarla.
- Sırasıyla  ‘’ U ‘’ sesi ve ‘’ M ‘’ sesini de aynı şekilde uygula.
- En son ‘’ AUM ‘’ sesini üç eşit parçaya bölerek tek nefeste uygula. 9 kez tekrar et.

joshin Kokyuu Ho : Reiki nefesi

Kenyoku Ho : Kuru banyo

Gassho : Birleşen iki el, Nameste: İçindeki gücü selamla,

EVRENSEL DÖNÜŞÜM 5 Element niyeti ;
Eller gassho konumundayken

Sevgili kaynak teşekkür ederim, lütfen !       ( her seferinde her elment için tekrar edilecek 5 kez )
                                           Boşluğu (baş parmaklar hissedilir) doldur,taşana kadar doldur.
    Havayı (işaret parmakları),
Ateşi (orta parmaklar),
Suyu (yüzük parmağı),
                                 Toprağı (serçe parmaklar) için  hissedilerek söylenir.
 
Reiki nin 5 Değerli İlkesi ;
1-Bugün için öfkelenmiyorum   _____    Kök çakra nın saldırganlık duygusunu yok eder.
2-endişelenmiyorum______ Hara çakra nın yaşam sevinci duygusunu yükseltir.
3-teşekkür ve şükrediyorum__  Alın çakra nın minnet duygusunun Varlığımıza,Yaradan a, sağlığımıza, sevdiklerimize, sahip olduklarımıza ve değerlerimize olan şükran ifadesidir.   
4-işimi özenle yapıyorum ___  Mide çakra nın güçlendirme duygusunu  sorumluluk,
düzen,disiplin,irade olarak yükseltir.   
5-herkese iyi davranıyorum  _Boğaz çakra nın kendini ifade duygusunu başkalarına   yönelik nazik, sevecen, hoşgörülü, şefkatli davranmaya yöneltir.


Reiki ye Bağlanmak:
‘’ Niyet ettim Usui Reiki ye kanal olmaya ‘’ 3 kez tekrar edilir.

Reiji Ho ( Reiki Duası ) :
‘’ Niyet ettim  Usuiğ Reiki ile yönlendirilmeye ‘’ 3 kez tekrar edilir.

Çakraların dengelenmesi:
1- Sağ el kök çakra, sol el alın çakra,
2- Sağ el hara çakra, sol el boğaz çakra,
3- Sağ el mide çakra, sol el kalp çakra.
Reiki kapanış niyeti :
Usui Reiki ye kanal olduğum için teşekkür, şükran ve minnetimi sunuyorum, şükürler olsun.

 

  

  


 


 


 

Cho-Ku-Rei(Fiziksel Güç)            Sei-He-Ki(Duygusal/Zihinsel)    Hon-Sha-Ze-Sho-Nen(Uzaklık tedavi)
                 ODAK                                 UYUM                                BİRLİK
                                  

Reiki 2     Usui Yolu Öğretisi      Derin Bilgi  çalışma prensipleri :

1-Pranayama (Hazırlık bölümü (1 x 30), pranayama (3 x 9)  
2-Reiki ye bağlanma niyeti 3.Sembol ve 2.1.Sembol 1 kez çizilir,3 kez kotodaması söylenir.
3-Kenyoku Ho 3 kez uygulanır.
4-Joshin Kokyuu Ho Reiki nefesi  
5-Gassho
6- Kotodama     ( o-u-e-i), ( e-i-e-i-ki ),  (o-a-ze-o-ne) 1 kez çizilir, 3 kez kotodaması söylenir.(3 x 9)
7-Reiki nin 5 ilkesi yüksek sesle söylenir.
8-Reiji Ho yönlendirilme niyeti
9-Chiryo Ho ellerimizle bedenimize dokunmak

ÖNEMLİ : 4,5 ve 6 akşamüzeri tekrar uygulanır.