FACEBOOK 

   

REİKİ.GEN.TR

İNSTAGRAM 

 Kalp Sutrası ve Elmas Sutrası Budacı öğretinin temel kaynaklarındandır.
Bu sutralar, Budacılığın temelinde yer alan kesintisiz sözlü aktarımın parçalarıdır. İkibinbeşyüz yıldan beri değişik Budacı ekollerde önce Hindistan sonra Çin, Vietnam, Kore, Tibet, Japonya gibi Mahayana Budacılığının yoğun olduğu yerlerde meditasyon uygulamaları dahilinde okutuluyur ve yorumlanıyor.

Bu iki sutranın temelinde Prajna Paramita Öğretisi, Öteki Kıyıya Götüren Bilgelik vardır. Sanskrirt dilinde bilgeliğin karşılığı Panna' dır. Prajna ise düşüncelerin, kavramların, sözcüklerin aracılığının olmadığı, asıl gerçekliği gören zihnin aşkın bir yetisini ifade eder. Prajna Paramita Öğretisine göre zihni öteye götüren içgörü, sezgi, bilgelik uyanınca asıl gerçeklikle, özgürlükle yüzyüze gelinmiş olunur. 

Prajna Paramita Öğretisinde amaç; göreceli dünyanın koşullarına uyum sağlamış zihni eğiterek, koşullanmaların, alışkanlılkların sınırlamalarından kurtarıp asıl saf, dingin haline eriştirmektir. böylece insanı duyumlar dünyasına zincirlerle onu gerçek benliğini tanımasına olanak vermeyen yanılsamalardan, varoluş boyutlarından kurtulup özgürleşmiş olunur.
Zihniniz sınırlı olmadığı sürece, doğal bir şekilde sınırsız servet elde edrsiniz.
İşte bu anlayış ve öğretiden yola çıkan bu metinleri iki büyük Zen ustası, Thich Nhat Hanh ve Hui Neng yorumladı.
Sıradan zihnin yarattığı bağımlılıklardan, acılardan,kaygılardan,sıkıntılardan özgürleşmek isteyenler için.